LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?

ສງ ສຍ ສນ ສມ ສຣ ສລ ສວ ສອ ສະ ສັ ສາ ສິ ສີ ສຶ ສຸ ສົ ສຽ ສເ ສແ ສໂ ສໄ ສ່ ສ້
ຜົນການຊອກຫາ: 4 ໜ້າທີ 1 ຈາກທັງໝົດ 1 ໜ້າ
ສຍອງ - ສະຫຍອງ
ກ. ເຕັ້ນໄປໂດຍໄວ, ເຫາະ, ເຕັ້ນຂຶ້ນສູງ, ລຸກ, ຕັ້ງຊັນຂຶ້ນ (ໜັງຫົວພອງສະຫຍອງ ເສັ້ນຂົນລຸກ)
ສຍາຍ - ສະຫຍາຍ
ກ. ຢາຍອອກ, ມືຍ (ສຍາຍຜົມ)
ສຍາມ - ສະຫຍາມ
ນ. ຊື່ປະເທດໄທແຕ່ບູຮານ.
ສຍົບ - ສະຫຍົບ
ກ. ສລົບ, ລົ້ມທ່າວ, ຕາຍໄປແລ້ວຄືນມາ, ຢ້ານກົວ.
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ, ລາວແປລາວ, ລາວແປອັງກິດ ແລະອັງກິດແປລາວ.
  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑