LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?

ສງ ສຍ ສນ ສມ ສຣ ສລ ສວ ສອ ສະ ສັ ສາ ສິ ສີ ສຶ ສຸ ສົ ສຽ ສເ ສແ ສໂ ສໄ ສ່ ສ້
ຜົນການຊອກຫາ: 4 ໜ້າທີ 1 ຈາກທັງໝົດ 1 ໜ້າ
ສຸມ
ກ. ຈູດເຜົາ (ສຸມໄຟ, ເອົາໄຟສຸມ) ຕັ້ງໂຮມກັນໄວ້, ໂຮມກັນ (ເອົາກ້າສຸມໄວ້, ຄ້ອນສຸມໃສ່); ນ. ກອງ, ໝວດ, ໝູ່, ຈຸ້ມ (ສຸມກ້າດ ສຸມຟືນ).
ສຸມທຸມ
ນ. ພຸ່ມໄມ້, ກໍໄມ້ “ເຂົ້າໄປສູ່ສຸມທຸມພຸ່ມໄມ້” (ເວດສັນຕຣະ)
ສຸ່ມ
ນ. ເຄື່ອງສຳລັບງວຳເອົາປາ ຫຼື ຂັງສັດດ້ວຍໄມ້ໄຜ່ ເປັນຕາຫ່າງໆ.
ສຸ້ມ
ວ. ແຫຼມສັ້ນໆ. ກ. ທຳໃຫ້ແຫຼມ ຫຼື ທຳໃຫ້ສ້ວຍເຂົ້າ.
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ, ລາວແປລາວ, ລາວແປອັງກິດ ແລະອັງກິດແປລາວ.
  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑