LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?

ສງ ສຍ ສນ ສມ ສຣ ສລ ສວ ສອ ສະ ສັ ສາ ສິ ສີ ສຶ ສຸ ສົ ສຽ ສເ ສແ ສໂ ສໄ ສ່ ສ້
ຜົນການຊອກຫາ: 3 ໜ້າທີ 1 ຈາກທັງໝົດ 1 ໜ້າ
ສຽມ
ນ. ເຄື່ອງກົ່ນດິນເຮັດດ້ວຍເຫລັກໃສ່ດ້າມ ຕາມທາງຊັນ ຫຼືທາງຕັ້ງ.
ສຽວ
1 ນ. ຕົ້ນໄມ້ແນວນຶ່ງ ຕົ້ນແລະໃບຄ້າຍຄືຕົ້ນຂາມປ້ອມ ມັກເກີດຕາມແຄມນ້ຳ ຫຼື ທາມ. 2 ນ. ເຫຼົ້າເດັດ, ເຫຼົ້າກັ່ນ.
ສຽວສວາດ
ນ. ຊື່ໜັງສື ແລະຄົນໃນນິທານສຽວສວາດ ເອີ້ນວ່າ ໜັງສືສຽວສວາດ ແລະທ້າວສຽວສວາດ; ວ. ສະຫຼາດ, ຫຼັກແຫຼມ.
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ, ລາວແປລາວ, ລາວແປອັງກິດ ແລະອັງກິດແປລາວ.
  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑