LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?

ສງ ສຍ ສນ ສມ ສຣ ສລ ສວ ສອ ສະ ສັ ສາ ສິ ສີ ສຶ ສຸ ສົ ສຽ ສເ ສແ ສໂ ສໄ ສ່ ສ້
ຜົນການຊອກຫາ: 5 ໜ້າທີ 1 ຈາກທັງໝົດ 1 ໜ້າ
ສແນງ - ສະແໜງ
ກ. ທຳບໍ່ສົມຫວັງ, ເຫດທີ່ພາໃຫ້ບໍ່ໄດ້ຕາມປະສົງ.
ສແລກ - ສະແຫລກ
ນ. ຊ້າແຫລກ (ເບິ່ງ ຊ້າແຫລກ)
ສແລງ - ສະແຫລງ
ວ. ຜິດ, ບໍ່ເໝາະກັບພະຍາດ (ຂອງກິນທີ່ຜິດພະຍາດ)
ສແລ່ງ - ສະແຫລ່ງ
ສ. ແຕ່ງແປງ, ສ້າງແປງ, ແຕ່ງຕັ້ງ: “ເຮົາຈັກເອົາພຣະອວນສີ ສແລ່ງປຸນເປັນໄທ້” (ສິນໄຊ)
ສແວງ, ສະແຫວງ
ກ. ຊອກ, ປະສົງ.
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ, ລາວແປລາວ, ລາວແປອັງກິດ ແລະອັງກິດແປລາວ.
  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑