LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?

ໂກ ໂທ ໂຜ ໂວ ໂສ ໂຫ
ຜົນການຊອກຫາ: 5 ໜ້າທີ 1 ຈາກທັງໝົດ 1 ໜ້າ
ໂວ:
ວ. ສຽງເວົ້າດັງໆ
ໂວກ
ວ. ເປັນຮອຍຫລຸບເຂົ້າ, ຮອຍຍຸບເຂົ້າ (ແກ້ມໂວກ)
ໂວກ:
ວ. ເປັນຮອຍຫລຸບເຂົ້າ, ຮອຍຍຸບເຂົ້າ (ແກ້ມໂວກ)
ໂວບ
ວ. ຫ່ຽວເຂົ້າ, ຫຸບເຂົ້າ
ໂວຫານ:
ນ. ຖ້ອຍຄຳ, ຄຳເວົ້າເກີນເຫດຜົນ (ປ. ຫາຣ)
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ, ລາວແປລາວ, ລາວແປອັງກິດ ແລະອັງກິດແປລາວ.
  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑