LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?

ໂກ ໂທ ໂຜ ໂວ ໂສ ໂຫ

ໂກສະ

1 ນ. ໂອ, ຖ້ວຍ, ຊາມ, ຫີນ, ລິ້ນຊັກຕູ້, ຝັກດາບ, ຊອງຫນັງສື, ໂຮງໃສ່ເຄື່ອງ, ສາງຝັກຫລອກ (ປ.). ໂກສະການ ນ. ມ້ອນ, ຊ່າງຫີນ (ປ. ໂກສກາຣ); ໂກສາຄອນ ນ. ສາງ, ເຮືອນຄັງ (ປ. ໂກສາຄາຣ) (ສັບນີ້ ລາວເຮົາໃຊ້ວ່າ ໂກດ ເບິ່ງ ໂກດ ອີກ) 2 ນ. ມາດຕາແທກຕາມທາງວິນັຍ, 1 ໂກສະ ທໍ່ກັບ 500 ຊົ່ວຂາທະນູ ຫລື 500 ແມັດ.
  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑