LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?
ຄຳທີ່ໃຊ້ຊອກຫາ: ໂມ*
ຈຳນວນຄຳສັບທີ່ພົບໃນວັຈານຸກົມ: 4
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ (4)
ກະໂມມ
(ເບິ່ງ ໂມມ)
ກອງງັນ
ນ. ເວລາປະມານ 20 ໂມງ ຫາ 22 ໂມງ; ກອງທີ່ຕີໃຫ້ຄົນມາງັນ ເພື່ອຊື່ນມ່ວນໃນເວລາກາງຄືນ.
ກອງງາຍ
ນ. ຍາມງາຍ, ເວລາປະມານ 9 ເຖິງ 10 ໂມງ.
ຫົວເນົ່າ
ນ. ສ່ວນຮ່າງກາຍແຕ່ໃຕ້ທ້ອງນ້ອຍລົງໄປ, ໂມ

  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑