LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?
ຄຳທີ່ໃຊ້ຊອກຫາ: *ແລງ
ຈຳນວນຄຳສັບທີ່ພົບໃນວັຈານຸກົມ: 4
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ (4)
ກອງແລງ
ນ. ກອງທີ່ຕີຍາມແລງ, ເວລາໃກ້ຄ່ຳ.
ຜະແລງ-ຜະແຫລງ
ກ. ພາດ
ແລງ - ສະແຫລງ
ວ. ຜິດ, ບໍ່ເໝາະກັບພະຍາດ (ຂອງກິນທີ່ຜິດພະຍາດ)
ສວາຍ - ສະຫວາຍ
ນ. ເວລາກາງເວັນ, ຍາມກາງເວັນ, ເວລາຕາເວັນຂຶ້ນສູງແລ້ວ (ຄຳນີ້ ໄທໃຊ້ວ່າ ສາຍ, ສຳນຽງລາວຝ່າຍໃຕ້ ໃຊ້ວ່າ ສວຍ, ແຕ່ເດີມເປັນ ສວາຍ). ການນັບຍາມເວລາກາງເວັນ ແຕ່ບູຮານມີ 8 ຍາມ ດັ່ງນີ້:1/ ຕູດເຊົ້າ:…

  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑