LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?
ຄຳທີ່ໃຊ້ຊອກຫາ: *ປາຄໍ່
ຈຳນວນຄຳສັບທີ່ພົບໃນວັຈານຸກົມ: 3
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ (3)
ກ້ວນ
ນ. ປາແນວນຶ່ງ ຕົວຄືປາຄໍ່ ແຕ່ຫົວມົນກວ່າປາຄໍ່.
ກະຈົນ
ນ. ຊື່ປາເກັດແນວຫນຶ່ງ ຕົວກົມຄືປາຄໍ່ ເກັດສີມຸມ ຫົວນ້ອຍ.
ກັ້ງ
1 ນ. ປາແນວນຶ່ງ ຕົວຄືປາຄໍ່ ແຕ່ຕົວນ້ອຍ ຫົວໃຫຍ່; 2 ກ. ບັງໄວ້, ກັນໄວ້; ກັ້ງຮົ່ມ ກ. ພືຮົ່ມອອກກັນຝົນ ຫລື ແດດ; 3 ນ. ເກີ້ງຕາເວັນທີ່ເປັນວົງອ້ອມຕາເວັນຢູ່, ຣັສມີອ້ອມດວງອາທິດ: “ວັນໄສຊ້າຍ…

  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑