LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?
ຄຳທີ່ໃຊ້ຊອກຫາ: ຄັ້ງ
ຈຳນວນຄຳສັບທີ່ພົບໃນວັຈານຸກົມ: 6
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ (6)
ທີ
1. ນ. ຄັ້ງ, ຄາວ, ເທື່ອ, ຊັ້ນ, ຕຳແໜ່ງ. 2. ກ. ຖາມເອົາ (ຢູ່ບໍ່ທີ ໜີຈຶ່ງຖາມ), ແຍກອອກ, ໄລ່ອອກ, ໃຫ້. 3. ນ. ພູເຂົາ, ແຜ່ນດິນ (ສ. ທຣີ) "ດອຍນັ້ນອິນແຕ່ງຕັ້ງດູເຮື້ອງຮຸ່ງເຮືອງ ທຸກປະດາຖ້ວນ…
ສມັຍ - ສະໄໝ
ກ. ເວລາ, ຄາວ, ເທື່ອ, ຄັ້ງ (ປ. ສມຍ)
ສ້າວ
ນ. ໄມ້ຍາວໆທາງປາຍມີແງ່ມສຳລັບແໝ້ນເອົາຂອງຢູ່ສູງ, ວິທີຫຼິ້ນຢ່າງນຶ່ງ ເອົາມືຕໍ່ມືຍູ້ກັນ ເອີ້ນວ່າ ຍູ້ສາວ, ລະຍະ, ຈັງຫວະ, ຄັ້ງ, ເທື່ອ (ໄປເປັນສ້າວ)
ຫ່າ
ນ. ເທື່ອ, ຄັ້ງ, ຈຳນວນຜົນຕົກເທື່ອນຶ່ງໆ
ເທື່ອ
ນ. ຄັ້ງ, ຄາວ, ທີ່, ກ. ເປັນຄຳກິຣິຍານຸໂຍກປະກອບ ກັບ ກິຣິຍາບອກອະນາຄົຕການ ດັ່ງວ່າ: "ຢ່າຟ້າວໄປເທື່ອ, ຢ່າຟ້າວກິນເທື່ອ" ເປັນຕົ້ນ
ເວລາ:
ນ. ຄັ້ງ, ຄາວ, ສມັຍ, ເທື່ອ, ຊົ່ວໂມງ, ໂອກາດ (ປ.)

  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑