LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?
ຄຳທີ່ໃຊ້ຊອກຫາ:
ຈຳນວນຄຳສັບທີ່ພົບໃນວັຈານຸກົມ: 0

ບໍ່ພົບຄຳສັບທີ່ທ່ານຊອກຫາ.

ຄຳແນະນຳໃນການຊອກຫາຄຳສັບ

 • ຄຳສັບທີ່ທ່ານຊອກນັ້ນ ຈະເປັນໂຕພິມນ້ອຍຫຼືພິມໃຫຍ່ກໍໄດ້ ບໍ່ຈຳກັດ (ໃນກໍລະນີພາສາອັງກິດ).

 • ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ ລະບົບຈະຊອກຫາຄຳສັບຈາກທຸກໂຕອັກສອນທີ່ທ່ານລະບຸ ທ່ານອາດຈະລອງເພີ່ມໂຕອັກສອນອື່ນໆ ໃສ່ຕື່ມເພື່ອຜົນການຊອກຫາທີ່ດີຂຶ້ນ.

 • ທ່ານສາມາດໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍ * ແລະ ? ໃນຄຳທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊອກໄດ້ ເຊັ່ນ:

  • ໃຊ້ຄຳຊອກຫາວ່າ *ໃຫຍ່ ເພື່ອຊອກຫາຄຳສັບໃດໆ ກໍໄດ້ທີ່ລົງທ້າຍໂດຍຄຳວ່າ ໃຫຍ່
  • ໃຊ້ຄຳຊອກຫາວ່າ ໃຫຍ່* ເພື່ອຊອກຫາຄຳສັບໃດໆ ກໍໄດ້ທີ່ຂຶ້ນຕົ້ນດ້ວຍ ໃຫຍ່.
  • ໃຊຄຳຊອກຫາວ່າ ອາ?ານ ທ່າຈະໄດ້ຜົນການຊອກຫາຄື ອາການ ແລະ ອາຫານ.
   
 • ບາງຄຳສັບອາດຈະຍັງບໍ່ທັນມີໃນລະບົບເທື່ອ ທ່ານສາມາດແນະນຳຄຳສັບເຂົ້າມາໄດ້ ໂດຍການຄລິກທີ່ຫົວຂໍ້ ສົ່ງຄຳຕິຊົມ.

  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑