LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?
ຄຳທີ່ໃຊ້ຊອກຫາ: ແຜນ
ຈຳນວນຄຳສັບທີ່ພົບໃນວັຈານຸກົມ: 2
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ (2)
ແຜນ
1 ນ. ແບບ, ສະບັບ, ຢ່າງ. ແຜນຜັງ ນ. ແບບທີ່ຂຽນຫຍໍ້ ຫລື ກວ້າງຈາກຂອງຕ່າງໆ ດັ່ງເຮືອນເປັນຕົ້ນ. ແຜນທີ່ ນ. ແບບທີ່ຂຽນຫຍໍ້ຈາກຫນ້າດິນ ບອກແມ່ນ້ຳພູເຂົາ ເປັນຕົ້ນ. 2 ນ.…
ເຜີນ
ວ. ຕຶ້ນໆ, ແຜນ, ແປນ, ເຜີຍ.

  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑