LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?
ຄຳທີ່ໃຊ້ຊອກຫາ: ຕິ*
ຈຳນວນຄຳສັບທີ່ພົບໃນວັຈານຸກົມ: 6
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ (6)
ກະຕິກ
ນ. ພາຊະນະສຳລັບໃສ່ນ້ຳເຢັນ ຫລື ນ້ຳຮ້ອນ ຮູບຕ່າງໆ (ຕິກ ກໍວ່າ)
ກະຕິບ
ນ. ພາຊະນະສານດ້ວຍຕອກໄມ້ ສຳລັບໃສ່ເຂົ້າ (ຕິບ ກໍວ່າ)
ກະແຈດານ
ນ. ກະແຈໄມ້ແບບບູຮານ ຝັກ ແລະໄລ ຕິດຢູ່ກັບຝາປະຕູດ້ານໃນ (ດັ່ງດຽວກັບກະແຈຕູ້ ທຸກວັນນີ້)
ກຽງ
1 ນ. ຊື່ຕົ້ນໄມ້ແນວນຶ່ງ ເປັນຕົ້ນໄມ້ມີຜົນ ຜົນທໍ່ຫນ່ວຍໄຂ່ໄກ່ ສຸກແລ້ວສີແດງຊ້ຳ ມີຣົດຫວານສົ້ມ. 2 ນ. ຫຍ້າ: “ແມ່ນວ່າ ສັພສິ່ງຊ້າງ ມ້າມິ່ງໃນນະຄອນ ກໍບໍ່ ກິນກຽງກັດ ຢູ່ຊົງຊະລອນງໍ້” (ສິນໄຊ). 3 ນ.…
ກຽງລົມ
ນ. ພືດແນວນຶ່ງ ເປັນຈຳພວກຫຍ້າ ຕົ້ນຄື ຕົ້ນຫວ້ານ ຕິດຢູ່ກັບຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ ດອກສີຂາວກິ່ນຫອມ: “ກຽງລົມລຽນ ຍາບຍອຍປະດັບດ້າວ” (ສິນໄຊ)
ກ່າຍ
1 ກ. ພາດໄວ້, ຄ້າງຂວາງໄວ້, ຂຽນເອົາຕາມແບບເກົ່າ (ກ່າຍຫນັງສື). 2 ວ. ຄ່ອງກັນ, ຕິດຕໍ່ກັນ (ເກາະກ່າຍ)

  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑