LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?
ຄຳທີ່ໃຊ້ຊອກຫາ: ທໍ້
ຈຳນວນຄຳສັບທີ່ພົບໃນວັຈານຸກົມ: 1
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ (1)
ທໍ້
ກ. ເທົ້າ, ຕຳ. "ນ້ຳທັ່ງທໍ່ ໂຕນກ້ອນຄື່ນເຄງ" ຖອຍຄືນ, ມາເທົ້າແລ້ວຖອຍຄືນ (ທໍ້ຖອຍ); ທໍ້ຖອຍ ກ. ຖອຍຄືນ, ບໍ່ທຳຕໍ່ໄປ, ບໍ່ສູ້, ທໍ້ລໍ້ ນ. ໄມ້ສຳລັບຮອງຂອງໜັກ ໃຊ້ແທນລໍ້ ຫລື ດຶງຂອງຫນັກໃຫ້ໄປງ່າຍ. …

  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑