LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?
ຄຳທີ່ໃຊ້ຊອກຫາ: ໂຕ
ຈຳນວນຄຳສັບທີ່ພົບໃນວັຈານຸກົມ: 6
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ (6)
ຫົວພັນ
1). ນ. ຕຳແຫນ່ງນາຍທະຫານບູຮານ ທໍ່ກັບນາຍພັນ, ຜູ່ຊ່ອຍກອງເສນາຫລວງໃນສມັຍບູຮານ, ຊື່ແຂວງນຶ່ງຢູ່ພາກເຫນືອຂອງປະເທດລາວ ຮຽກ ແຂວງຫົວພັນ; 2). ຈຳນວນເລກທີ່ມີແຕ່ 4 ໂຕ ດັ່ງ 1000, 2000, 3000 ເປັນຕົ້ນ ຮຽກວ່າ…
ຫົວສິບ
ນ. ຈຳນວນເລກທີ່ມີແຕ່ 2 ໂຕ ດັງ 10, 20, 30
ຫົວຫນ່ວຍ
ນ. ຈຳນວນເລກທີ່ມີແຕ່ 1 ໂຕ ດັ່ງ 1, 2, 3, 4, 5
ຫົວຫມື່ນ
ນ. ຈຳນວນເລກທີ່ມີ 5 ໂຕ ດັ່ງ 30000, 40000
ຫົວຮ້ອຍ
ນ. ຈຳນວນເລກທີ່ມີ 3 ໂຕ ດັ່ງ 100, 200, 300
ຫົວແສນ
ນ. ຈຳນວນເລກທີ່ມີແຕ່ 6 ໂຕ ດັ່ງ 100,000 - 200,000

  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑