LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?
ຄຳທີ່ໃຊ້ຊອກຫາ: ກ່ອ*
ຈຳນວນຄຳສັບທີ່ພົບໃນວັຈານຸກົມ: 6
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ (6)
ກ່ອ
1 ນ. ເຄື່ອງຫາປາຢ່າງນຶ່ງ ສານດ້ວຍປ່ານ ຫລື ຝ້າຍໃສ່ຄັນຂ້າງດຽວ ສຳລັບຕຶກເອົາປາ. 2 ນ. ພາຊະນະສຳບັລໃສ່ເຂົ້າຫນຶ້ງແລ້ວ (ເອີ້ນ ກ່ອງເຂົ້າ). 3 ນ. ຊື່ຕົ້ນໄມ້ແນວນຶ່ງ ເປັນຕົ້ນໄມ້ມີຜົນ ຫນ່ວຍນ້ອຍມົນ ຄືຫມາກໄຟ.…
ກ່ອ
ວ. ທາງຫນ້າ, ເກົ່າ, ເຫິງ, ດັ້ງເດີມ, ຕັ້ງແຮກ, ບຶດນຶ່ງ (ຟ້າວກ່ອນ)
ກ່ອງປາ
ກ. ເອົາຜ້າບາງໆໂຕ່ງໄວ້ບ່ອນນ້ຳໄຫລ ສຳລັບໂຕ່ງເອົາປາຕົວນ້ອຍໆ ທີ່ໄຫລລົງມາຕາມນ້ຳ. ກ້ອງ 1 ນ. ເຄື່ອງທີ່ມີຮູ້ສຳລັບສ່ອງເບິ່ງເງົາ ຫລືເຫັນໄກ, ກວດແກ້ວ. 2 ນ. ທາງລຸ່ມ, ໃຕ້. 3 ວ. ດັງໄປໄກ (ສຽງກ້ອງ)
ກີ້
1 ນ. ຫອຍແນວນຶ່ງມີກາບສອງອັນຕິດກັນ ຫນ່ວຍຍາວຮຽກຫອຍກີ້ (ຖ້າໃຫຍ່ ຮຽນຫອຍກວ້າງ) 2 ນ. ຊື່ນົກແນວນຶ່ງ ຕົວຄືນົກແຂກ ແຕ່ນ້ອຍ ແລະ ສົບດຳ ຫາງຍາວ ຂົນສີຂຽວ, 3 ວ. ກ່ອນ, ຄັ້ງກ່ອນ (ແຕ່ກີ້)
ໂກນທັນຍະ
ນ. ນາມພຣະສາວົກຂອງພຣະພຸທເຈົ້າ ເຊິ່ງອອກບວດຕາມພຣະພຸທເຈົ້າ ກ່ອນອົງອື່ນໆ ແລະ ໄດ້ເປັນພຣະອໍຣະຫັນກ່ອນຫມູ່ (ປ.)
ກະລີຍຸກ
ນ. ຊື່ຍຸກສຸດທ້າຍ ແຫ່ງຍຸກທັງ 4 ແລະເປັນຍຸກທີ່ຮ້າຍທີ່ສຸດ ຄືຍຸກປັດຈະບັນນີ້. ຍຸກນີ້ ມີອາຍຸ 1200 ປີທິບ ທໍ່ກັບ 432.000 (ສີ່ແສນສາມຫມື່ນສອງພັນ) ປີ ຂອງມະນຸດ ແລະຍຸກນີ້ຕັ້ງຕົ້ນແຕ່ວັນທີ 18 ກຸມພາ ກ່ອນ…

  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑