LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?
ຄຳທີ່ໃຊ້ຊອກຫາ: ຄາ*
ຈຳນວນຄຳສັບທີ່ພົບໃນວັຈານຸກົມ: 14
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ (14)
ກະໄຕ
1 ນ. ມີດແຊມ, ມີດຕັດຜົມ, ມີດສຳລັບຫນີບຜົມ ເປັນຕົ້ນ. 2 ນ. ດູກຄາງ, ຄາງ (ສ.ກຣໄຕ)
ວິທຍາ - ວິດທະຍາ
ນ. ຄວາມຮູ້ (ສ.) ວິທຍາກອນ ນ. ຜູ່ຮູ້ (ສ. ວິທຍາກຣ) ວິທຍາຄົມ ນ. ບ່ອນໃຫ້ຄວາມຮູ້, ໂຮງຮຽນ ( ສ. ວິທຍາຄາຣ) ວິທຍາຄົມ ນ. ມົນ, ຄາຖາ (ສ. ວິທຍາ ຄມ) ວິທຍາທານ ນ. ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ (ສ.) ວິທຍາທອນ ນ.…
ວິທຍາ - ວິດທະຍາ:
ນ. ຄວາມຮູ້ (ສ.) ວິທຍາກອນ ນ. ຜູ່ຮູ້ (ສ. ວິທຍາກຣ) ວິທຍາຄົມ ນ. ບ່ອນໃຫ້ຄວາມຮູ້, ໂຮງຮຽນ ( ສ. ວິທຍາຄາຣ) ວິທຍາຄົມ ນ. ມົນ, ຄາຖາ (ສ. ວິທຍາ ຄມ) ວິທຍາທານ ນ. ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ (ສ.) ວິທຍາທອນ ນ.…
ກັນ
1 (ກ) ສ. ເປັນຄຳແທນຊື່ ດັ່ງຄຳວ່າ “ຄວາຍຊົນກັນ” (ຂ). ແທນຊື່ຂອງຜູ່ເວົ້າ ຫລື ເຈົ້າຂອງເອງ: “ເສື້ອຂອງກັນ”. 2 ກ. ຫ້າມ, ບັງ, ກັ້ງ, ຫວຽນອ້ອມໄວ້; ກ. ແຖ (ກັນຕີນຜົມ, ກັນຄິ້ວ). 3 ນ. ກະແຈ, ໄລຜັກຕູ:…
ທີ
1. ນ. ຄັ້ງ, ຄາວ, ເທື່ອ, ຊັ້ນ, ຕຳແໜ່ງ. 2. ກ. ຖາມເອົາ (ຢູ່ບໍ່ທີ ໜີຈຶ່ງຖາມ), ແຍກອອກ, ໄລ່ອອກ, ໃຫ້. 3. ນ. ພູເຂົາ, ແຜ່ນດິນ (ສ. ທຣີ) "ດອຍນັ້ນອິນແຕ່ງຕັ້ງດູເຮື້ອງຮຸ່ງເຮືອງ ທຸກປະດາຖ້ວນ…
ຜຽນ
ນ. ເທື່ອ, ຖ້ຽວ, ຄາວ, ທີ.
ສມັຍ - ສະໄໝ
ກ. ເວລາ, ຄາວ, ເທື່ອ, ຄັ້ງ (ປ. ສມຍ)
ເກາະ
1 ນ. ດອນຢູ່ກາງແມ່ນ້ຳ, ທະວີບ, ແຜ່ນດິນ, ເຄື່ອງປ້ອງກັນອາວຸດທຳດ້ວຍເຫລັກ ຫລື ຫນັງ ສຸບໃສ່ຕົວ, ເຫລັກຫຸ້ມຣົດສຳລັບປ້ອງກັນລູກປືນ. 2 ກ. ກ່ຽວຂ້ອງ, ຄາຢູ່, ເອີ້ນມາດ້ວຍຈົດຫມາຍ ຫລື ອຳນາດຂອງສານ.
ເທື່ອ
ນ. ຄັ້ງ, ຄາວ, ທີ່, ກ. ເປັນຄຳກິຣິຍານຸໂຍກປະກອບ ກັບ ກິຣິຍາບອກອະນາຄົຕການ ດັ່ງວ່າ: "ຢ່າຟ້າວໄປເທື່ອ, ຢ່າຟ້າວກິນເທື່ອ" ເປັນຕົ້ນ
ເວດ
ນ. ມົນ, ຄາຖາ (ເບິ່ງ ເວທ)
ເວນ
1). ກ. ເຄນ, ມອບໃຫ້, ໃຫ້; 2). ນ. ຄວາມພຍາບາດກັນ, ຄວາມປອງຮ້າຍຕໍ່ກັນ, ບາບ, ຄາວ, ຮອບ (ປ. ເວຣ)
ເວຣະ - ເວຣາ - ເວລາ:
ນ. ເວນ, ຄວາມພະຍາບາດກັນ, ຄວາມປອງຮ້າຍຕໍ່ກັນ, ບາບ, ຄາວ, ຮອບ (ປ.)
ເວລາ:
ນ. ຄັ້ງ, ຄາວ, ສມັຍ, ເທື່ອ, ຊົ່ວໂມງ, ໂອກາດ (ປ.)
ໂກ້ຍ
ວ. ຄ່ອຍລຸກໄປຊ້າໆ, ຄ່ອຍໄປຊ້າໆ (ຄານໂກ້ຍ)

  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑