LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?
ຄຳທີ່ໃຊ້ຊອກຫາ:
ຈຳນວນຄຳສັບທີ່ພົບໃນວັຈານຸກົມ: 102
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ (102)
ກະສັຍ - ກະໄສ - ກະສັຍການ - ກະໄສຍະການ
ນ. ການຫມົດສ້ຽງ, ການສູນໄປ, ຊື່ພະຍາດຝີໃນທ້ອງ ຫລື ປອດແຫ້ງ (. ກສຍ) ນ. ເວລາສ້ຽງໂລກ, ເວລາສຸດ ແຫ່ງສິ່ງທັງປວງ (. ກສັຍກາລ)
ກະເສຕສາດ - ກະເສດຕະສາດ
ນ. ວິຊາກ່ຽວດ້ວຍກະເສດຕະກຳ. (. ກເສຕຣສາຕຣ)
ສວັດສຕິກະ - ສະຫວັດສະຕິກະ
ນ. ລາຍຍກາກະບາດເງາະລົງທາງຂວາ ໃຊ້ເປັນເຄື່ອງໝາຍມາແຕ່ບູຮານ ສັນນິຖານວ່າ ແມ່ນຮູບຕາເວັນເດີນວຽນຂວາ (. ສວັສຕິກາ)
ກະຖາສຣິຕສາຄອນ - ກະຖາສະລິດຕະສາຄອນ
ນ. ທະເລນິທານ (. ກຖາສຣິຕສາຄຣ)
ສັລຍະສາດ - ສັນລະຍະສາດ
ນ. ຕຳລາແພດ ທາງປາດ (. ສັລຍສາຕຣ)
ສິລປະການ - ສິລປະກອນ-ສິລປະກອນ - ສິລປະກັມ
ນ. ນາຍຊ່າງສີມື, ການຊ່າງ (. ສິລປກາຣ)
ສິລປະສາດ - ສິນລະປະສາດ
ນ. ຕຳລາກ່າວດ້ວຍວິຊາ 18 ປະການ ຕາມຄະຕິບູຮານ ມີວິຊາເລກເປັນຕົ້ນ (. ສິລປສາຕຣ)
ສວັສດີ - ສະຫວັດສະດີ
ນ. ຄວາມດີ, ຄວາມງາມ, ຄວາມຮູ່ງເຮືອງ, ຄຳທັກຖາມ ໃນເວລາພໍ້ກັນ (.)
ສໂລກ - ສະໂຫລກ
ນ. ໂສກ, ລັກສະນະ, ສ່ວນດີຊົ່ວ, ຄຳກອນບົດນຶ່ງ, ຄຳພາສິດປະຈຳໂລກ (ປ. ສີໂລກ; . ໂສລກ)
ສວັນ - ສະຫວັນ
1 ນ. ເມືອງຟ້າ, ໂລກຂອງເທວະດາ (. ວສຣຸຄ) 2 ນ. ສີອິດ, ສີມຸ່ຍ ເອີ້ນວ່າ ສວັນ (ສະຫວັນ).
ສເມນ - ສະເໝນ
ນ. ຊື່ພູໃຫຍ່ໃນຄັມພີໂລກສັນຖານ ຖືວ່າເປັນບ່ອນຕັ້ງເມືອງສວັນຊັ້ນດາວະດິງສາ (ປ. ສິເນຣຸ . ສຸເມຣຸ)
ກະສັດ - ກະສັດຕາ
ນ. ພຣະເຈົ້າແຜ່ນດິນ (ປ.ຂັດຕິຍະ, . ກສັຕຣິຍະ ຫມາຍຄວາມວ່າ ຜູ່ປົກຄອງເຂດ) ນ. ເຈົ້າແຜ່ນດິນ, ກະສັດຕາທິຣາດ ນ. ພຣະເຈົ້າແຜ່ນດິນຜູ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ກະສັດຕາໄທ້ ນ. ພຣະເຈົ້າແຜ່ນດິນຜູ່ປະເສີດ.
ສັມຣິດ - ສຳລິດ
ນ. ທາດປະສົມຢ່າງນຶ່ງ ໃຊ້ປະສົມດ້ວຍໂລຫະຕ່າງໆ ມີທອງເຫຼືອງ, ທອງແດງ, ດີບຸກ ເປັນຕົ້ນ ຮຽກວ່າ ທອງສັມຣິດ (. ສັມຣິທທິ)
ສເລດ - ສະເຫລດ
ນ. ຂີ້ເທີ່ “ລາຍເຫີຍຫັງ ສເລດຟອງຟູມຍ້ອຍ” (. ເສລສມ) (ສິນໄຊ)
ສແລ່ງ - ສະແຫລ່ງ
. ແຕ່ງແປງ, ສ້າງແປງ, ແຕ່ງຕັ້ງ: “ເຮົາຈັກເອົາພຣະອວນສີ ສແລ່ງປຸນເປັນໄທ້” (ສິນໄຊ)
ສວັຣຄົດ - ສະຫວັນຣະຄົດ
ກ. ຕາຍໄປ, ໄປສະຫວັນ (ໃຊ້ສຳລັບພຣະເຈົ້າແຜ່ນດິນ, . ສວຣຄຕ)
ສິລປະ - ສິນລະປະ
ນ. ສີມື, ສີມືທາງຊ່າງ, ການສະແດງ [ຂໍ້ຄວາມຫາຍໄປ] ຜາກົດຢ່າງງົດງາມ ເປັນທີ່ພໍໃຈຂອງຜູ່ຟັງ ແລະ ຜູ່ເບິ່ງ (.)
ສິລປະກັມ - ສິນລະປະກຳ
ນ. ສິ່ງທີ່ເປັນສິລປະ, ການຊ່າງ (. ສິລປກັມມ)
ກະເສຕກັມ - ກະເສດຕະກຳ
ນ. ການປູກຫວ່ານ ແລະການລ້ຽງສັດ; ນ. ການທຳໃຫ້ເກີດຜົນຈາກດິນ. (. ກເສຕຣກັມມ)
ວິສວະກັມ - ວິສະວະກຳ
ນ. ຊື່ເທວະບຸດພວກນຶ່ງເປັນຜູ່ເກັ່ງໃນການຊ່າງທຸກຢ່າງ, ວິຊາທາງວິທະຍາສາດ (.ປ. ວິສຸກັມມ)

  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑