LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?
ຄຳທີ່ໃຊ້ຊອກຫາ: ປະ
ຈຳນວນຄຳສັບທີ່ພົບໃນວັຈານຸກົມ: 3
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ (3)
ວາງ
ກ. ປະ, ປ່ອຍ, ບໍ່ຈັບໄວ້, ອາການໄປມາໂດຍແຮງ, ວາງເງິນ; ກ. ເອົາເງິນມອບໃຫ້ໄວ້ເປັນຫລັກຖານ
ວາງ:
ກ. ປະ, ປ່ອຍ, ບໍ່ຈັບໄວ້, ອາການໄປມາໂດຍແຮງ, ວາງເງິນ; ກ. ເອົາເງິນມອບໃຫ້ໄວ້ເປັນຫລັກຖານ
ເວັ້ນ
ກ. ຫລີກ, ຂ້າມ, ປະ, ລະ, ເວັ້ນແຕ່ ສ. ບໍ່ນັບເອົາ, ນອກຈາກ

  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑