LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?
ຄຳທີ່ໃຊ້ຊອກຫາ: ແທກ
ຈຳນວນຄຳສັບທີ່ພົບໃນວັຈານຸກົມ: 3
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ (3)
ແທກ
ກ. ທຳໃຫ້ຮູ້ກຳນົດຂະໜາດ ກວ້າງ, ຍາວ, ສູງ, ຕ່ຳ ເປັນຕົ້ນ. ປຽບທຽບໃຫ້ຮູ້ສ່ວນ.
ວັດ
1). ນ. ເຂດແດນບ່ອນຢູ່ຂອງພິກຂຸສາມເນນ; ວັດວາ, ນ. ວັດ; 2). ກ. ຕີກ້ຽວໄປ; 3). ນ. ຂໍ້ປະຕິບັດ, ຮີດຄອງທີ່ຕ້ອງເຮັດທຸກວັນ (ປ. ວັຕຕະ); 4). ກ. ແທກ (ວັດແທກ)
ວັດ:
1). ນ. ເຂດແດນບ່ອນຢູ່ຂອງພິກຂຸສາມເນນ; ວັດວາ, ນ. ວັດ; 2). ກ. ຕີກ້ຽວໄປ; 3). ນ. ຂໍ້ປະຕິບັດ, ຮີດຄອງທີ່ຕ້ອງເຮັດທຸກວັນ (ປ. ວັຕຕະ); 4). ກ. ແທກ (ວັດແທກ)

  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑