LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?
ຄຳທີ່ໃຊ້ຊອກຫາ: ຫມູ່
ຈຳນວນຄຳສັບທີ່ພົບໃນວັຈານຸກົມ: 5
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ (5)
ກອງ
1 ນ. ພວກ, ຫມູ່, ຫມວດ, ຈຳນວນສິ່ງຂອງ ຫລືຄົນທີ່ທ້ອນໂຮມກັນຢູ່, ຍາມ, ເວລາ; ກ. ທ້ອນເຂົ້າກັນ, ເອົາສິ່ງຂອງຢອງກັນຂຶ້ນຫລາຍໆ, ທຳໃຫ້ສູງຂຶ້ນ; ກອງຮ້ອຍ ນ. ຈຳນວນທະຫານຫມູ່ນຶ່ງ ຈຳນວນ 100 ຄົນ; ກອງພັນ ນ.…
ພະຍຸຫະ
ນ. ຫມູ່, ພວກ, ກະບວນ, ກອງທັບ. ພະຍຸຫະຍາດຕາ ກ. ໄປເປັນກະບວນທັບ (ສ. ພຍຸຫຍາຕຣາ). ພະຍຸຫະເສນາ - ພະຍຸຫາໂຍທາ ນ. ຫມູ່ພົນຮົບ, ກະບວນພົນຮົບ, ຫົວເສິກ.
ກະບວນ
ນ. ຫມູ່, ພວກ, ວາດຊົງ, ຮູບ, ເພດ: “ຄືຄູ່ແຍງເງົາພ້ຽງ ດູກະບວນໃຜຄ່ອງ ຄັນວ່າຄົນຮູບຮ້າຍ ເງົານັ້ນ ກໍດັ່ງກັນ” (ອິນທິຍານສອນລູກ)
ທວຍ
1. ນ. ສັດສີ່ຕີນແນວນຶ່ງ ເປັນສັດຄ້ຽວເອື້ອງ, ຕົວຂະຫນາດຟານ ຊາຍ ກໍວ່າ: "ທວຍທອງເທົ້າຄນາຫລວງຫລຽວຕໍ່, ຝູງກວາງທວຍ ແລະ ແຮດຊ້າງ" 2. ກ. ບາຍ, ຈັບເອົາ "ທວຍຜາລາສເວີຍ ຜໍ່ດູດອຍກວ້າງ"…
ຜະແນກ-ຜະແຫນກ
ນ. ສ່ວນນ້ອຍໆ, ພວກ, ຫມູ່, ຝ່າຍ.

  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑