LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?
ຄຳທີ່ໃຊ້ຊອກຫາ:
ຈຳນວນຄຳສັບທີ່ພົບໃນວັຈານຸກົມ: 6
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ (6)
ເກົາເຫລົາ
ນ. ຊື່ແກງຢ່າງນຶ່ງ ເປັນອາຫານຈີນ, ຫມໍ້ແກງຢ່າງນີ້ ແມ່ນໂລຫະ ມີບ່ອນໃສ່ຖ່ານພ້ອມ ເວລາຈະກິນ ຍົກຫມໍ້ມາຕັ້ງໂລດ ບໍ່ຕ້ອງຕັກໃສ່ຖ້ວຍ (.)
ກຸຍເຮັງ
ນ. ເສື້ອຊັ້ນນອກແບບຈີນ (.)
ກົງເຕັກ
ນ. ກອງນ້ອຍໆສຳລັບຕີໃສ່ເຄື່ອງເສບຂອງພວກພິກຂຸຈີນ (.)
ກາດນາ
ນ. ຜັກກາດແນວນຶ່ງ ຕົ້ນແລະໃບຄືຜັກກາດທຳມະດາ ແຕ່ໃບຫນາ ແລະສີຂຽວແກ່ (. ຄະນ້າ)
ກຸ້ຍ
ນ. ຜີປ່າ, ຄົນຊົ່ວ, ຄົນປ່າ (.)
ກົງສີ
ນ. ກົງກາງ, ສຳນັກງານກາງ, ຫຸ້ນສ່ວນ (.)

  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑