LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?
ຄຳທີ່ໃຊ້ຊອກຫາ:
ຈຳນວນຄຳສັບທີ່ພົບໃນວັຈານຸກົມ: 392
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ (392)
ກັສປະ - ກັດສະປະ
1 ນ. ເຕົ່າ (. ກັຈສປ); ກັສປາວະຕານ ນ. ປາງເກີດເປັນເຕົ່າຄື ພຣະນາຣາຍລົງມາເກີດເປັນເຕົ່າ (. ກັຈສປາວຕາຣ). 2 ນ. ຄຳນີ້ເປັນຊື່ບຸກຄົນສຳຄັນທາງສາສນາ ຄື: ກ/ ເປັນນາມຂອງພຣະພຸທເຈົ້າ ອົງທີ 3 ເອີ້ນວ່າ ພຣະ…
ວິປຕິສານ - ວິບປະຕິສານ
ນ. ຄວາມຮ້ອນໃຈໃນພາຍລຸນ ເມື່ອຮູ້ວ່າຕົນໄດ້ເຮັດຜິດ (. ວິປປຕິສາຣ) ວິປໂຍກ - ວິບປະໂຍກ: ນ. ຄວາມພັດພາກ, ຄວາມຈາກກັນ (. ວິປປໂຍຄ)
ວິປລາດ - ວິບປະລາດ
ວ. ກັບກາຍ, ຜິດແຜກ, ປ່ຽນແປງ (. ວິປປລາສ)
ວິປຣິດ - ວິບປະຫລິດ
ກ. ຜິດປົກກະຕິ, ຜິດແນວທາງ (. ວິປປຣິຕ)
ວິປລາບ - ວິບປະລາບ
ນ. ການເວົ້າເພີ້, ການຈົ່ມຫາ, ການເວົ້າຮ່ຳໄຮ (. ວິປປລາປ)
ວິປວາດ - ວິບປະວາດ
ນ. ການພັດພາກ, ການຈາກໄປ, ການຢູ່ບ່ອນອື່ນ (. ວິປປວາສ)
ວິປການ - ວິບປະການ
ກ. ຜິດບ່ອນ, ບໍ່ເໝາະສົມ (. ວິປປກາຣ)
ວັຕປະຕິບັດ - ວັດຕະປະຕິບັດ
ນ. ການນປະຕິບັດຕາມຂໍ້ບັງຄັບ ຫລື ສິນ (.)
ວັຕປະຕິບັດ - ວັດຕະປະຕິບັດ:
ນ. ການນປະຕິບັດຕາມຂໍ້ບັງຄັບ ຫລື ສິນ (.)
ຫິຕະນຸຫິຕະປໂຍດ - ຫິຕະນຸຫິຕະປະໂຫຍດ
ນ. ປໂຍດນ້ອຍໃຫຍ່ທັງຫລາຍ (.)
ຫິໂຕປະເທດ
ນ. ຫລັກອ້າງອັນເປັນປໂຍດ, ຫນັງສືນິທານສຸພາສິດທີ່ອ້າງເອື່ອຍແຕ່ສິ່ງທີ່ມີປະໂຫຍດ (.)
ກະຫາປະນະ
ນ. ເງິນຕາ ຫລື ນ້ຳຫນັກແຫ່ງຄ່າເງິນ, ກະຫາປະນະນຶ່ງ ເທົ່າກັບ 4 ບາດ (. ກຫາປນ)
ກັບປາສີ
ນ. ຝ້າຍ (. ກັປປາສີ)
ທິສາປາໂມກ
ນ. ອາຈານຜູ່ມີຊື່ສຽງລືຊາ (. ທິສາປາໂມກຂ)
ກັບປະພິນທຸ
ນ. ຮອຍຈ້ຳເມັດດຳໆ ທີ່ພິກຂຸຂຽນໄວ້ເຊີງຈີວອນ ທີ່ໄດ້ມາໃຫມ່ (.)
ກັບ
1 ນ. ເຄື່ອງຫ້າງເອົາສັດ ດັ່ງ ຫນູ ເປັນຕົ້ນ ມີຫລາຍຢ່າງ ຮູບຕ່າງໆກັນ ເຮັດດ້ວຍໄມ້ກໍມີ ເຮັດດ້ວຍເຫລັກກໍມີ. 2 ນ. ແອບໃສ່ຢາດູດ, ຕລັບຫມາກ, ແອບນ້ອຍ. 3 ກ. ປ່ຽນ, ປິ້ນ, ແປງຫລົບຄືນ (ກັບເກີດ). 4 ນ.…
ການ
1 ກ. ປ້ອງກັນໄວ້, ລັດບໍ່ໃຫ້ໄປໃສ, ຟັນອ້ອມຕົ້ນໄມ້ໄວ້ ເພື່ອໃຫ້ຕາຍ ຫລືເພື່ອຕັດໄປປູກໃຫມ່. “ການ” ເພື່ອຕັດໄປປູກນັ້ນ ຕ້ອງເອົາດິນຫນຽວຫຸ້ມໄວ້ ເພື່ອໃຫ້ປົ່ງຮາກ. 2 ນ. ວຽກ, ຫນ້າທີ່, ສິ່ງທີ່ເຮັດ (. ກາຣ):…
ກາລະ
1 ນ. ສີດຳ, ສີຟ້າ, ແກ່ນຕາດຳ, ງູເຫົ່າຫມໍ້ (ສ.). ກາລະກັນນີ ນ. ຄວາມຈັງໄຮ, ເຄາະຮ້າຍ. ກາລະເກດ ນ. ຜູ່ມີຜົມດຳ, ຊື່ນິທານບູຮານເຣື່ອງນຶ່ງ ເອີ້ນວ່າ ຫນັງສືກາລະເກດ. ກາລະເນດ ນ. ຜູ່ມີຕາດຳ (. ກາລເນຕຕາ).…
ທຸງ
ນ. ແຜ່ນຜ້າສີຕ່າງໆ ສຳລັບ 1/ ເປັນເຄື່ອງຫມາຍບອກຊາດ, ບອກຫມວດຫມູ່ ດັ່ງທຸງຊາດ. ທຸງແມ່ທັບ, ທຸງລູກເສືອ ເປັນຕົ້ນ. 2.ເປັນເຄື່ອງອານັດສັນຍາ ຕາມແບບສາກົນນິຍົມດັ່ງ ທຸງກາຊາດບອກ ບ່ອນຕັ້ງກອງພະຍາບານ, ທຸງຂາວ…
ທຸຣະ - ທຸລະ
1. ນ. ວຽກ, ການງານ, ກິດຈະການໃນ ພຣະພຸທສາສນາ ມີສອງຢ່າງ ຄື ຄັນຖະທຸຣະ: ການຮ່ຳຮຽນນຶ່ງ, ວິປັສນາທຸຣະ: ການປະຕິບັດທາງໃຈໃຫ້ຮູ້ແຈ້ງນຶ່ງ (.) ທຸຣະ ການ ນ. ວຽກຝ່າຍປະຕິບັດ ເປັນຄູ່ກັບວິຊາການ ວຽກຝ່າຍຄວາມຮູ້…

  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑