LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?
ຄຳທີ່ໃຊ້ຊອກຫາ: ທ້ວງ
ຈຳນວນຄຳສັບທີ່ພົບໃນວັຈານຸກົມ: 3
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ (3)
ທ້ວງ
ກ. ເວົ້າ, ທັກ, ເວົ້າໃຫ້ຜູ້ອື່ນຮູ້ເມື່ອຄີງ, ເວົ້າໃຫ້ ມີສະຕິ, ທວາຍ.
ທວກ
1. ກ. ທ້ວງ, ທັກ, ເວົ້າຖາມໃຫ້ຮູ້ສະຕິ. 2. ນ. ໄມ້ເຄື່ອງກຽນທີ່ເປັນຮ່າງສຳຄັນສອງອັນເປັນບ່ອນ ມັດແອກໃສ່ (ທູບກຽນກໍວ່າ)
ທັກ
ກ. ທ້ວງ, ເວົ້າຫລືອອກສຽງໃຫ້ຮູ້ເມື່ອຄີງ ຫລື ໃຫ້ມີສະຕິ.

  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑