LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?
ຄຳທີ່ໃຊ້ຊອກຫາ: ກ່ອນ
ຈຳນວນຄຳສັບທີ່ພົບໃນວັຈານຸກົມ: 3
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ (3)
ກ່ອນ
ວ. ທາງຫນ້າ, ເກົ່າ, ເຫິງ, ດັ້ງເດີມ, ຕັ້ງແຮກ, ບຶດນຶ່ງ (ຟ້າວກ່ອນ)
ກີ້
1 ນ. ຫອຍແນວນຶ່ງມີກາບສອງອັນຕິດກັນ ຫນ່ວຍຍາວຮຽກຫອຍກີ້ (ຖ້າໃຫຍ່ ຮຽນຫອຍກວ້າງ) 2 ນ. ຊື່ນົກແນວນຶ່ງ ຕົວຄືນົກແຂກ ແຕ່ນ້ອຍ ແລະ ສົບດຳ ຫາງຍາວ ຂົນສີຂຽວ, 3 ວ. ກ່ອນ, ຄັ້ງກ່ອນ (ແຕ່ກີ້)
ກະລີຍຸກ
ນ. ຊື່ຍຸກສຸດທ້າຍ ແຫ່ງຍຸກທັງ 4 ແລະເປັນຍຸກທີ່ຮ້າຍທີ່ສຸດ ຄືຍຸກປັດຈະບັນນີ້. ຍຸກນີ້ ມີອາຍຸ 1200 ປີທິບ ທໍ່ກັບ 432.000 (ສີ່ແສນສາມຫມື່ນສອງພັນ) ປີ ຂອງມະນຸດ ແລະຍຸກນີ້ຕັ້ງຕົ້ນແຕ່ວັນທີ 18 ກຸມພາ ກ່ອນ

  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑