LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?
ຄຳທີ່ໃຊ້ຊອກຫາ: ຄື
ຈຳນວນຄຳສັບທີ່ພົບໃນວັຈານຸກົມ: 42
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ (42)
ກາລະ
1 ນ. ສີດຳ, ສີຟ້າ, ແກ່ນຕາດຳ, ງູເຫົ່າຫມໍ້ (ສ.). ກາລະກັນນີ ນ. ຄວາມຈັງໄຮ, ເຄາະຮ້າຍ. ກາລະເກດ ນ. ຜູ່ມີຜົມດຳ, ຊື່ນິທານບູຮານເຣື່ອງນຶ່ງ ເອີ້ນວ່າ ຫນັງສືກາລະເກດ. ກາລະເນດ ນ. ຜູ່ມີຕາດຳ (ປ. ກາລເນຕຕາ).…
ກັບ
1 ນ. ເຄື່ອງຫ້າງເອົາສັດ ດັ່ງ ຫນູ ເປັນຕົ້ນ ມີຫລາຍຢ່າງ ຮູບຕ່າງໆກັນ ເຮັດດ້ວຍໄມ້ກໍມີ ເຮັດດ້ວຍເຫລັກກໍມີ. 2 ນ. ແອບໃສ່ຢາດູດ, ຕລັບຫມາກ, ແອບນ້ອຍ. 3 ກ. ປ່ຽນ, ປິ້ນ, ແປງຫລົບຄືນ (ກັບເກີດ). 4 ນ.…
ໄກ່
ນ. ສັດມີປີກຈຳພວກນຶ່ງ ຕາມທຳມະດາເປັນສັດລ້ຽງ ແລະມີຫລາຍແນວ ຄື: ໄກ່ແກ້ວ ນ. ໄກ່ທີ່ມີຂົນສີຂາວ; ໄກ່ກຸ້ມ ນ. ໄກ່ທີ່ມີຂົນຫາງສັ້ນໆ; ໄກ່ຂົວ ນ. ໄກ່ປາແນວຂົນລາຍງາມ ມີຂົນເປັນຫອນຄືນົກຍູງ; ໄກ່ງວງ ນ.…
ກະກຸທະພັນ
ນ. ເຄື່ອງປະດັບຍົດຂອງເຈົ້າແຜ່ນດິນ ຕາມຂັດຕິຍະລາຊະປະເພນີ ມີ 5 ຢ່າງຄື: 1. ມຸງກຸດ 2. ພຣະຂັນ 3. ໄມ້ເທົ້າ 4. ແສ້ຈາມອນ 5. ສຸວັນນະປາທຸກາ(ເກີບຄຳ) ອີກຢ່າງຫນຶ່ງ ຄື 1. ພຣະຂັນ 2. ມຸງກຸດ 3. ເສຕສັດ 4.…
ກະປອມ
ນ. ສັດສີ່ຕີນແນວນຶ່ງ ຈຳພວກໄຕ່ໄມ້ ມີ 3 ປະເພດ ຄື: 1. ກະປອມຂາງ ຕົວຂະຫນາດໂປ້ມື ບ່ອນກ້ານຄໍສີດຳແດງ: 2. ກະປອມໄຫມ ຕົວນ້ອຍສອງຂ້າງມີຄອງເຫລືອງຍາວ ໄປຕາມຕົວ. 3. ກະປອມປີກ ຄ້າຍຄືກະປອມຂາງ ແຕ່ມີປີກຄື ປີກບ່າງ…
ກະຖິນ
1 ນ. ຕົ້ນໄມ້ແນວນຶ່ງ ມີ 2 ປະເພດ ຄື: 1. ກະຖິນບ້ານ ໃບເປັນແຫລບ ຫນ່ວຍແພບອ່ອນ ໃຊ້ເປັນອາຫານໄດ້ 2. ກະຖິນຫນາມ ຕົ້ນມີຫນາມ ດອກມົນ ສີເຫລືອງ ມີກິ່ນຫອມ. 2 ນ. ຜ້າທີ່ເອົາເຄນພິກຂຸ ຜູ່ໄດ້ຈຳວັດສາແລ້ວ. ໄມ້ກັງ…
ກັສປະ - ກັດສະປະ
1 ນ. ເຕົ່າ (ປ. ກັຈສປ); ກັສປາວະຕານ ນ. ປາງເກີດເປັນເຕົ່າຄື ພຣະນາຣາຍລົງມາເກີດເປັນເຕົ່າ (ປ. ກັຈສປາວຕາຣ). 2 ນ. ຄຳນີ້ເປັນຊື່ບຸກຄົນສຳຄັນທາງສາສນາ ຄື: ກ/ ເປັນນາມຂອງພຣະພຸທເຈົ້າ ອົງທີ 3 ເອີ້ນວ່າ ພຣະ…
ກຳແພງເຈັດຊັ້ນ
ນ. ຊື່ຕົ້ນໄມ້ແນວນຶ່ງ ແກ່ນເປັນຊັ້ນໆ ໃຊ້ເຮັດຢາ; ຫວ້ານແນວນຶ່ງ ຄື ຫວ້ານກຳແພງຂາວ ເມື່ອເກີດໃຫມ່ໄດ້ 1-2 ໃບ ຫລັງໃບແດງຊ້ຳຄືສີຄັ່ງ ເມື່ອປົ່ງຫລາຍໄປແລ້ວ ຂອບຫລັງຂອງໃບ ສີຂຽວ ກາງໃບ ສີແດງອ່ອນ.…
ກ້ວຍ
ນ. ພືດມີຜົນຈຳພວກນຶ່ງ ລຳຕົ້ນເປັນກາບຊ້ອນກັນ ໃບໃຫຍ່, ກ້ວຍມີຫລາຍແນວ ຄື: ກ້ວຍກ້ານບຸ່ນ; ກ້ວຍໄຂ່ ຫນ່ວຍນ້ອຍ ສຸກແລ້ວສີເຫລືອງ; ກ້ວຍເຂົາແພະ, ກ້ວຍຄັ່ງ ສຸກແລ້ວເປືອກສີແດງຊ້ຳ; ກ້ວຍງ້າວ ຫນ່ວຍຍາວ…
ທັກສາ
ນ. ຊື່ອັຖເຄາະ ຄື ດາວ 8 ໜ່ວຍ ໄດ້ແກ່ ທິດ ຈັນ ອັງຄານ ພຸດ ພະຫັດ ສຸກ ເສົາ ຣາຫູ ທີ່ຈັດເຂົ້າ ຣະບຽບເປັນບໍຣິວານ: ອາຍຸ, ເດດ, ສີ, ມູລະ, ອຸສາຫະ, ມຸນຕີ, ກາລິນີ ໂດຍວຽນຂວາ ໄປຕາມທິດທັງ 8 ຄື ບົວຣະພາ,…
ຫອກ
ນ. ເຄື່ອງມືຢ່າງນຶ່ງເຮັດດ້ວຍເຫລັກ ປາຍແຫລມ ໃສ່ດ້າມຍາວ ໃຊ້ສຳລັບແທງ ຮຽກຊື່ຕ່າງໆ ຄື ຫອກໂຈກ, ຫອກຍອຍ
ເວທາງ - ເວທາງຄະສາດ:
ນ. ວິຊາປະກອບການ ສຶກສາພຣະເວດ ມີ 6 ຢ່າງຄື: 1). ສຶກສາວິຊາທີ່ອອກສຽງຄໍາໃນພຣະເວດໃຫ້ຖຶກຕ້ອງ. 2). ໄວຍາກອນ. 3). ສັນທະ. 4). ໂຊຍະຕິສະ ຄື ດາຣາສາດ. 5). ນິຣຸກຕິ ກຳເນີດຂອງຄຳ. 6). ກັລປະ ວິທີຈັດທຳພິທີ…
ກອກ
1 ນ. ກ້ອງໃສ່ຢາເສັ້ນ ສຳລັບດູດ; 2 ນ. ຊື່ຕົ້ນໄມ້ແນວນຶ່ງ ເປັນຕົ້ນໄມ້ບໍ່ມີແກ່ນ ມີ 2 ແນວ ຄື: ກອກສົ້ມ ຫນ່ວຍມີຣົດ ສົ້ມຝາດ, ກອກກັນ ບໍ່ມີຫນ່ວຍ ແລະໃບອ່ອນກິນບໍ່ໄດ້; 3 ນ. ແມງແນວນຶ່ງ ຕົວຂະຫນາດໂປ້ມື…
ກະກາ
ນ. ເປັນຄຳຮຽກ ລະບຽບການປະສົມອັກສອນ ອັນເປັນບົດຮຽນຂັ້ນຕົ້ນຕາມແບບບູຮານ ຄື ການປະສົມອັກສອນ ທີ່ມີແຕ່ພະຍັນຊະນະ ກັບ ສະຫລະປະສົມ ຍັງບໍ່ທັນມີຕົວສະກົດ ຮຽກວ່າແມ່ ກະກາ ຫລື ກໍກາ.
ກະບາ
ນ. ນົກແນວນຶ່ງ ເປັນນົກຫາກິນເວລາຄ່ຳແລະນອນຢູ່ກັບດິນ. 2 ນ. ຊື່ງູພິດແນວນຶ່ງ ຕົວຂະຫນາດນິ້ວມື ປາກກວ້າງ ຄື ນົກກະບາ (ເອີ້ນ ງູເພົາກະບາ ກໍມີ). 3 ນ. ຊື່ໄມ້ພຸ່ມແນວນຶ່ງ ໃບສີຫມົ່ນ ມັກເກີດຕາມບະ…
ກະປ່ອງ
ນ. ພາຊະນະຮູບກົມສູງ ຄື ກະບອກ ສຳລັບໃສ່ຂອງ.
ກະມະລາດ
ນ. ຜູ່ມີດອກບົວ ຢູ່ທີ່ນັ່ງ ຄື ພຣະພຣົມ (ປ. ກມລາສນ)
ກະສຽນ
1 ກ. ຂຽນ, ຂຽນຄຳແປດ້ວຍຕົວຫນັງສືນ້ອຍໆໄວ້ໃຕ້ສັບເດີມ. 2 ວ. ສ້ຽງໄປ, ຫມົດໄປ (ສ. ກສິນ) ກະສຽນອາຍຸ ນ. ຜູ່ມີອາຍຸເຖິງເຂດແລ້ວ (ສ. ກສິນາຍຸສ) (ຄຳນີ້ ບູຮານຫມາຍເອົາຜູ່ມີອາຍຸພົ້ນກຳນົດເກນ ຄື
ກະຮອກ
ນ. ສັດສີ່ຕີນແນວນຶ່ງ ຈຳພວກໄຕ່ໄມ້ ຕົວໃຫຍ່ກວ່າກະແຕ ມີ 3 ແນວ ຄື: 1. ກະຮອກແດງ ຂົນສີແດງ 2. ກະຮອກດ່ອນ ຂົນສີຂາວ 3. ກະຮອກດຳ ຂົນສີມຸມ ຕົວນ້ອຍ (ຮອກ ກໍເອີ້ນ)
ກັດ
1 ນ. ຊື່ປາແນວນຶ່ງ ຕົວນ້ອຍ ທໍ່ປາຫມັດ ຫລື ທໍ່ເລັບມື ສີຂຽວແກ່ຈົນດຳ ມັກກັດກັນ. 2 ນ. ຊື່ເລກຕົວທີ 6 ຫລື ປີທີ 6 ຕາມຈຳນວນເລກທ້າຍ ຈຸລສັກຣາດ ທີ່ບູຮານເອີ້ນວ່າ ແມ່ມື້ ຄື 1 ກາບ, 2 ຮັບ, 3 ຮວາຍ, 4 ເມິງ, 5…

  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑