LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?
ຄຳທີ່ໃຊ້ຊອກຫາ: *ຜູ້
ຈຳນວນຄຳສັບທີ່ພົບໃນວັຈານຸກົມ: 7
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ (7)
ໄກ່
ນ. ສັດມີປີກຈຳພວກນຶ່ງ ຕາມທຳມະດາເປັນສັດລ້ຽງ ແລະມີຫລາຍແນວ ຄື: ໄກ່ແກ້ວ ນ. ໄກ່ທີ່ມີຂົນສີຂາວ; ໄກ່ກຸ້ມ ນ. ໄກ່ທີ່ມີຂົນຫາງສັ້ນໆ; ໄກ່ຂົວ ນ. ໄກ່ປາແນວຂົນລາຍງາມ ມີຂົນເປັນຫອນຄືນົກຍູງ; ໄກ່ງວງ ນ. ໄກ່ແນວນຶ່ງ…
ກະດໍ
1 ນ. ອະໄວຍະວະເພດຂອງຄົນຊາຍ ແລະ ສັດຕົວຜູ້. 2 ນ. ເດືອຍທີ່ຕັ້ງຊັນຂຶ້ນ ສຳລັບມີແນວສຸບໃສ່.
ກາໂກ
ນ. ກາຕົວຜູ້.
ກຳແພງຂາວ
ນ. ຫວ້ານແນວນຶ່ງ ໃບຄືໃບຫມາກຜູ້ ຕົ້ນແລະໃບສີຂຽວ ມີລາຍ ຫົວຄືຫົວກະຊາຍ ກິ່ນຫອມ ຄົງແຂ້ວ ເຂົານໍງາ.
ກິນນອນ
ນ. ຄົນແນວໃດ (ປ. ກິນນຣ) (ຄຳວ່າ ກິນນອນ ນີ້ ລາວເຮົາໃຊ້ວ່າ ກິນນະຣອນ ຄູ່ກັບ ກິນນະຣີ, ກິນນະຣອນ ແມ່ນຕົວຜູ້, ກິນນະຣີ ແມ່ນຕົວແມ່, ຕາມນິຍາຍ ຫມາຍເອົາສັດແນວນຶ່ງ ຕົວເປັນຄົນ ຫົວເປັນມ້າ ຫລື ຕົວເປັນຄົນ…
ກຸກກຸໂຕ
ນ. ໄກ່ຜູ້ (ປ.) (ຄຳນີ້ ລາວເຮົາອອກສຽງວ່າ ກຸດໂຕ)
ຫຳ
ນ. ອະວັຍວະບ່ອນລັບບັງຂອງສ່ວນນຶ່ງຂອງຊາຍ ແລະ ສັດຕົວຜູ້

  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑