LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?
ຄຳທີ່ໃຊ້ຊອກຫາ: 1
ຈຳນວນຄຳສັບທີ່ພົບໃນວັຈານຸກົມ: 188
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ (188)
ສວາຍ - ສະຫວາຍ
ນ. ເວລາກາງເວັນ, ຍາມກາງເວັນ, ເວລາຕາເວັນຂຶ້ນສູງແລ້ວ (ຄຳນີ້ ໄທໃຊ້ວ່າ ສາຍ, ສຳນຽງລາວຝ່າຍໃຕ້ ໃຊ້ວ່າ ສວຍ, ແຕ່ເດີມເປັນ ສວາຍ). ການນັບຍາມເວລາກາງເວັນ ແຕ່ບູຮານມີ 8 ຍາມ ດັ່ງນີ້:1/ ຕູດເຊົ້າ:…
ກັບ
1 ນ. ເຄື່ອງຫ້າງເອົາສັດ ດັ່ງ ຫນູ ເປັນຕົ້ນ ມີຫລາຍຢ່າງ ຮູບຕ່າງໆກັນ ເຮັດດ້ວຍໄມ້ກໍມີ ເຮັດດ້ວຍເຫລັກກໍມີ. 2 ນ. ແອບໃສ່ຢາດູດ, ຕລັບຫມາກ, ແອບນ້ອຍ. 3 ກ. ປ່ຽນ, ປິ້ນ, ແປງຫລົບຄືນ (ກັບເກີດ). 4 ນ.…
ກະຖິນ
1 ນ. ຕົ້ນໄມ້ແນວນຶ່ງ ມີ 2 ປະເພດ ຄື: 1. ກະຖິນບ້ານ ໃບເປັນແຫລບ ຫນ່ວຍແພບອ່ອນ ໃຊ້ເປັນອາຫານໄດ້ 2. ກະຖິນຫນາມ ຕົ້ນມີຫນາມ ດອກມົນ ສີເຫລືອງ ມີກິ່ນຫອມ. 2 ນ. ຜ້າທີ່ເອົາເຄນພິກຂຸ ຜູ່ໄດ້ຈຳວັດສາແລ້ວ. ໄມ້ກັງ…
ກອງ
1 ນ. ພວກ, ຫມູ່, ຫມວດ, ຈຳນວນສິ່ງຂອງ ຫລືຄົນທີ່ທ້ອນໂຮມກັນຢູ່, ຍາມ, ເວລາ; ກ. ທ້ອນເຂົ້າກັນ, ເອົາສິ່ງຂອງຢອງກັນຂຶ້ນຫລາຍໆ, ທຳໃຫ້ສູງຂຶ້ນ; ກອງຮ້ອຍ ນ. ຈຳນວນທະຫານຫມູ່ນຶ່ງ ຈຳນວນ 100 ຄົນ; ກອງພັນ ນ.…
ກຸມຸທະ
ນ. ດອກບົວຂາວ, ເງິນ, ຈຳນວນນັບທໍ່ກັບ 10.000.000 ກຳລັງ 15 ຫລື ເລກ 1 ມີສູນຕາມຫລັງ 105 ຕົວ (ປ.)
ກັດ
1 ນ. ຊື່ປາແນວນຶ່ງ ຕົວນ້ອຍ ທໍ່ປາຫມັດ ຫລື ທໍ່ເລັບມື ສີຂຽວແກ່ຈົນດຳ ມັກກັດກັນ. 2 ນ. ຊື່ເລກຕົວທີ 6 ຫລື ປີທີ 6 ຕາມຈຳນວນເລກທ້າຍ ຈຸລສັກຣາດ ທີ່ບູຮານເອີ້ນວ່າ ແມ່ມື້ ຄື 1 ກາບ, 2 ຮັບ, 3 ຮວາຍ, 4 ເມິງ, 5…
ກື
1 ນ. ຊື່ບົ້ງແນວນຶ່ງ ຢູ່ຕາມດິນ ມີຂາຫລາຍ ຮຽກ ບົ້ງກື. 2 ນ. ຈຳນວນນັບແຕ່ບູຮານ ທໍ່ກັບ 100 ລ້ານ ຫລື 100.000.000.
ກະກຸທະພັນ
ນ. ເຄື່ອງປະດັບຍົດຂອງເຈົ້າແຜ່ນດິນ ຕາມຂັດຕິຍະລາຊະປະເພນີ ມີ 5 ຢ່າງຄື: 1. ມຸງກຸດ 2. ພຣະຂັນ 3. ໄມ້ເທົ້າ 4. ແສ້ຈາມອນ 5. ສຸວັນນະປາທຸກາ(ເກີບຄຳ) ອີກຢ່າງຫນຶ່ງ ຄື 1. ພຣະຂັນ 2. ມຸງກຸດ 3. ເສຕສັດ 4.…
ກະສຽນ
1 ກ. ຂຽນ, ຂຽນຄຳແປດ້ວຍຕົວຫນັງສືນ້ອຍໆໄວ້ໃຕ້ສັບເດີມ. 2 ວ. ສ້ຽງໄປ, ຫມົດໄປ (ສ. ກສິນ) ກະສຽນອາຍຸ ນ. ຜູ່ມີອາຍຸເຖິງເຂດແລ້ວ (ສ. ກສິນາຍຸສ) (ຄຳນີ້ ບູຮານຫມາຍເອົາຜູ່ມີອາຍຸພົ້ນກຳນົດເກນ ຄື…
ກະໂຊ້
1 ນ. ເຄື່ອງໃຊ້ສານດ້ວຍໄມ້ໄຜ່ ມີ 2 ຢ່າງຄື: 1. ກະໂຊ້ສະນ້ຳ ຮູບຍາວ ມີຄັນຈັບ 2. ກະໂຊ້ກວຽນ ສຳລັບປູພື້ນກວຽນ ເພື່ອຮອງສິ່ງຂອງ. 2. ນ. ຊື່ແມງແນວນຶ່ງ ຕົວນ້ອຍ ຢູ່ໃນນ້ຳ ຮູບຄືກະໂຊ້ສະນ້ຳ.
ກະໂພກ
1 ນ. ອະໄວຍະວະສ່ວນກົ້ນທັງສອນຂ້າງຂອງຄົນແລະສັດ. 2 ນ. ເຄື່ອງຈູດໃຫ້ມີສຽງດັງທຳດ້ວຍເຈ້ຍ ຫລືບັ້ງໄມ້ປ່ອງ ມີສາມຢ່າງຄື: 1 ກະໂພກເຈ້ຍ, 2 ກະໂພກບັ້ງ ເອົາຫມື້ໃສ່ບັ້ງແລ້ວໃສ່ກະນວນຈູດ, 3 ກະໂພກນ້ຳ…
ກາລະ
1 ນ. ສີດຳ, ສີຟ້າ, ແກ່ນຕາດຳ, ງູເຫົ່າຫມໍ້ (ສ.). ກາລະກັນນີ ນ. ຄວາມຈັງໄຮ, ເຄາະຮ້າຍ. ກາລະເກດ ນ. ຜູ່ມີຜົມດຳ, ຊື່ນິທານບູຮານເຣື່ອງນຶ່ງ ເອີ້ນວ່າ ຫນັງສືກາລະເກດ. ກາລະເນດ ນ. ຜູ່ມີຕາດຳ (ປ. ກາລເນຕຕາ).…
ກິໂລລິດ
ນ. ມາດຕາຜອງທໍ່ກັບ 1000 ລິດ ຫລື ທໍ່ກັບ 1 ແມັດກ້ອນ, ອັກສອນຫຍໍ້ ໃຊ້ ກ.ລ. (ຝ.)
ວັນ
1). ນ. ລະຍະເວລາ 12 ຊົ່ວໂມງ ຕັ້ງແຕ່ແຈ້ງ ຮອດຄ່ຳ, ເວລາທີ່ຍັງເຫັນຕາເວັນຢູ່, ເວລາບໍ່ຄ່ຳ, ຕາເວັນພຣະອາທິດ ”ພໍເມື່ອວັນໄສຊ້າຍ ທິນນະກອນກັ້ງຮົ່ມ”; 2). ນ. ປ່າໄມ້, ດົງ (ປ. ວນ); 3). ນ.…
ວັນ:
1). ນ. ລະຍະເວລາ 12 ຊົ່ວໂມງ ຕັ້ງແຕ່ແຈ້ງ ຮອດຄ່ຳ, ເວລາທີ່ຍັງເຫັນຕາເວັນຢູ່, ເວລາບໍ່ຄ່ຳ, ຕາເວັນພຣະອາທິດ ”ພໍເມື່ອວັນໄສຊ້າຍ ທິນນະກອນກັ້ງຮົ່ມ”; 2). ນ. ປ່າໄມ້, ດົງ (ປ. ວນ); 3). ນ.…
ສາວ
1 ນ. ເປັນຄຳບອກເພດຂອງຜູ່ຍິງ ໃຊ້ປະກອບໜ້າຊື່ ດັ່ງ ສາວແດງ ສາວຄຳ ເປັນຕົ້ນ. ເປັນຄຳຮຽກຊື່ຂອງຜູ່ຍິງ ທີ່ມີອາຍຸຕັ້ງແຕ່ 15 ປີຂຶ້ນໄປ ເຊິ່ງຍັງບໍ່ມີຜົວ. 2 ກ. ດຶງເຂົ້າມາບາດຫ່າງໆ ຫຼືບາດຍາວໆ,…
ຫົວພັນ
1). ນ. ຕຳແຫນ່ງນາຍທະຫານບູຮານ ທໍ່ກັບນາຍພັນ, ຜູ່ຊ່ອຍກອງເສນາຫລວງໃນສມັຍບູຮານ, ຊື່ແຂວງນຶ່ງຢູ່ພາກເຫນືອຂອງປະເທດລາວ ຮຽກ ແຂວງຫົວພັນ; 2). ຈຳນວນເລກທີ່ມີແຕ່ 4 ໂຕ ດັ່ງ 1000, 2000, 3000 ເປັນຕົ້ນ ຮຽກວ່າ…
ຫົວຫນ່ວຍ
ນ. ຈຳນວນເລກທີ່ມີແຕ່ 1 ໂຕ ດັ່ງ 1, 2, 3, 4, 5
ໂກດ
1 ນ. ຈຳນວນນັບທໍ່ກັບສິບລ້ານ (10.000.000) (ປ. ໂກຕິ). 2 ຄຽດຮ້າຍ (ເບິ່ງ ໂກທາ) (ປ. ໂກທ). 3 ນ. ສາງ, ຫີບ, ໂລງໃສ່ຄົນຕາຍ ໃຊ້ສຳລັບເຈົ້າແຜ່ນດິນ ວ່າ ພຣະໂກດ (ເບິ່ງ ໂກສະ). 4 ນ. ເຄື່ອງຢາຈຳພວກນຶ່ງ…
ໂກສະ
1 ນ. ໂອ, ຖ້ວຍ, ຊາມ, ຫີນ, ລິ້ນຊັກຕູ້, ຝັກດາບ, ຊອງຫນັງສື, ໂຮງໃສ່ເຄື່ອງ, ສາງຝັກຫລອກ (ປ.). ໂກສະການ ນ. ມ້ອນ, ຊ່າງຫີນ (ປ. ໂກສກາຣ); ໂກສາຄອນ ນ. ສາງ, ເຮືອນຄັງ (ປ. ໂກສາຄາຣ) (ສັບນີ້ ລາວເຮົາໃຊ້ວ່າ ໂກດ…

  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑