LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?
ຄຳທີ່ໃຊ້ຊອກຫາ: ເບ*
ຈຳນວນຄຳສັບທີ່ພົບໃນວັຈານຸກົມ: 136
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ (136)
ກະເບືອ
ຊື່ສາກສັ້ນໆ ສຳລັບຕຳອາຫານ ເອີ້ນ ສາກກະເບືອ (ເບິ່ງ ເຂົ້າເບືອ ອີກ)
ທັສນະ - ທັດສະນະ
ກ. ເບິ່ງ, ເຫັນ, ເທັສນາການ ນ. ອາການເບິ່ງ: ທັສນາຈອນ ກ. ຖ່ຽວເບິ່ງ.
ກວດ
1 ນ. ກ້ອງແກ້ວ, ຂວດ. 2 ກ. ເບິ່ງຖີ່ຖ້ວນ, ພິຈາຣະນາ, ເບິ່ງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. 3 ກ. ຂອດ, ກວດເກົ້າ ກ. ຂອດຜົມ.
ກຶ້ງ
ກ. ເບິ່ງໂດຍບໍ່ພັບຕາ, ມືນຕາເຕັມຫນ່ວຍແລ້ວເບິ່ງ.
ທິດ
1. ນ. ຄຳນຳຫນ້າຊື່ຜູ່ຊາຍທີ່ເຄີຍບອດເປັນພິກຂຸ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບເຖຣາພິເສກ. ຄົນທີ່ບວດເປັນຈົວ ເປັນພິກຂຸ ເມື່ອສິກແລ້ວໃຊ້ຄຳນຳຫນ້າຊື່ ດັ່ງນີ້: ເປັນຈົວ ເອີ້ນວ່າ ຊຽງ, ເປັນພິກຂຸ ເອີ້ນວ່າ ທິດ…
ທ້າຍ
ນ. ເບື້ອງຫລັງ ຫລື ກົ້ນ, ກົງກັນຂ້າມກັບທາງຫົວ, ສົ່ນສຸດທາງດ້າມ, ກົ້ນ, ທາງ ຫລັງ, ກອຍເຮືອນ, ເບື້ອງຫລັງເຮືອນ, ກົງກັນຂ້າມກັບທາງຫນ້າ.
ສວາດ - ສະຫວາດ
ວ. ງາມ, ເປີດເຜີຍ, ເບີຍເບີກດີ.
ໂກດ
1 ນ. ຈຳນວນນັບທໍ່ກັບສິບລ້ານ (10.000.000) (ປ. ໂກຕິ). 2 ຄຽດຮ້າຍ (ເບິ່ງ ໂກທາ) (ປ. ໂກທ). 3 ນ. ສາງ, ຫີບ, ໂລງໃສ່ຄົນຕາຍ ໃຊ້ສຳລັບເຈົ້າແຜ່ນດິນ ວ່າ ພຣະໂກດ (ເບິ່ງ ໂກສະ). 4 ນ. ເຄື່ອງຢາຈຳພວກນຶ່ງ…
ກວງ
(ເບິ່ງ ກວາງ)
ກວັ່ງ
ວ. ໄກ, ສຸດສາຍຕາ (ເບິ່ງ ຄວັ່ງ ດ້ວຍ)
ກະດອງ
ນ. ດອງ, ດອງເຕົ່າ (ເບິ່ງ ດອງ ດ້ວຍ)
ກະດຶ້ນ
(ເບິ່ງ ກະດຶກກະດຶນ)
ກະດຸບໆ
(ເບິ່ງ ກະດຶບໆ)
ກະດຸ້ງ
(ເບິ່ງ ສະດຸ້ງ)
ກະຕັດ
(ເບິ່ງ ກະໄຕ)
ກະຕ່າກວຍ
ນ. ກະຕ່າທີ່ສານໄຂວ່ເປັນຕາຫ່າງໆ (ເບິ່ງ ກວຍ ອີກ)
ກະຕ່າຫ່າງ
(ເບິ່ງ ກະຕ່າກວຍ)
ກະຕໍ
(ເບິ່ງ ຕໍ)
ກະທອດ
(ເບິ່ງ ກອບທອດ)
ກະທະລີ
(ເບິ່ງ ກຸທລີ)

  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑