LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?
ຄຳທີ່ໃຊ້ຊອກຫາ: ໄຟ
ຈຳນວນຄຳສັບທີ່ພົບໃນວັຈານຸກົມ: 3
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ (3)
ກະລີ
1 ນ. ຄຳນີ້ໃຊ້ວ່າ ກາລີ (ປ. ກລີ). ກາລີ ເປັນຊື່ ຄະແນນອ່ຽວ ໃນຫມາກສະກາ ອັນເປັນຄະແນນເສຍ ຈຶ່ງເອີ້ນວ່າ ຄະແນນຜີ ຄືເປັນມານລ້າງຜານໃຫ້ຈິບຫາຍ ໃນການຫລິ້ນຫມາກສະກາ ຜູ່ໃດເສຍບໍ່ເຊົາ ຈຶ່ງເອີ້ນວ່າ…
ທາດ
1. (ມາຈາກຄຳປາລີວ່າ ທາສາ) ນ. ຄົນໃຊ້ຜູ່ຊາຍ, ຂ້ອຍຂ້າຜູ່ຊາຍ (ບູຮານຫມາຍເອົາຄົນທີ່ໄຖ່ມາດ້ວຍຊັບ ຫລື ພວກຊະເລີຍ) 2. (ມາຈາກ ປາລີ ວ່າ ທາຕຸ) ນ. ສິ່ງທີ່ເປັນຕົ້ນເດີມ, ສິ່ງທີ່ເປັນມູນຮາກ, ສິ່ງສຳຄັນ…
ທຸມະເກດ
ນ. ໄຟ, ດາວຫາງ, ດາວສະເກັດ, ຫມອກເປັນຄວັນຂື້ນໃນອາກາດຜິດທຳມະດາ ມີຮູບຄືທຸງເປັນຕົ້ນ (ປ. ທຸມເກຕ)

  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑