Not signed in (Sign In)

Vanilla 1.1.10 is a product of Lussumo. More Information: Documentation, Community Support.

  • CommentAuthorkhavy
  • CommentTimeFeb 23rd 2011
   
  http://khavy-dictionary.blogspot.com/2011/02/lao-dictionary-smart-search.html
  • CommentAuthorau8ust
  • CommentTimeFeb 24th 2011
   
  ດຽວເອົາຂຶ້ນໜ້າທຳອິດໃຫ້ເດີ້
  • CommentAuthorkhavy
  • CommentTimeApr 6th 2011
   
  ຂອບໃຈ ທ່ານ au8ust ຫຼາຍໆເດີ. ແລະຈະຍັງມີsoftwareຕໍ່ໄປອີກຢູ່ເດີ :)
  • CommentAuthornoon
  • CommentTimeApr 20th 2012
   
  ວັຈນານຸກົມ ລາວແປລາວ ທີ່ເປັນແບບໂປຣແກຣມ ດາວໂຫລດໄປນຳໃຊ້ຈາກບ່ອນໃດນໍ ຊ່ອຍແນະນຳໃຫ້ແດ່?
  • CommentAuthorVilasak
  • CommentTimeMar 13th 2014
   
  ຢາກຖາມວ່າ ໃຊ້ລົງໃນ windows 8 ໄດ້ບໍ່?
  • CommentAuthorau8ust
  • CommentTimeOct 5th 2014
   
  ໜ້າຈະໄດ້ບໍ່ມີບັນຫາ
  • CommentAuthorphasikha
  • CommentTimeJul 18th 2015
   
  ຂ້ອຍມີວິທີທີ່ສາມາດລົງໄດ້ຢູ່ໃນwindows 8 ແຕ່ວິທີຕ້ອງໄດ້ເຊື່ອມເນັດ
  1 ເຂົ້າໄປທີ່ control panel
  2 ໄປທີ່uninstall program
  3.ໄປທີ່ turn windows features on or off
  4.ແລ້ວຕິດໃສ່ຄຳວ່າnet framework 3.5(includes.net 2.0 and 3.0)
  5 ok ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນນີ້ຕ້ອງເປັນnet ໄວເທົ່ານັ້ນຈື່ງສາມາດໂຫຼດໄດ້
  • CommentAuthorphasikha
  • CommentTimeJul 18th 2015
   
  ໃຜຮູ້websiteສອນnetwork ຂ້ອຍຕ້ອງການຮູ້ເພາະວ່າດຽວນີ້ຂ້ອຍຮຽນ I.Tຢູ່
  ຊອ່ຍບອກໃຫ້ແດ່?
  • CommentAuthorphasikha
  • CommentTimeJul 18th 2015
   
  ຊອ່ຍບອກເວັບໄຊ ດາວໂຫຼດprogramຕ່າງໆໄດ້ທັ້ງprogram and crack or key