LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?
ຄຳທີ່ໃຊ້ຊອກຫາ: ຮູ*
ຈຳນວນຄຳສັບທີ່ພົບໃນວັຈານຸກົມ: 39
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ (39)
ວັນນະຍຸດ
ນ. ອັກສອນສຳລັບອອກສຽງສູງຕ່ຳໃນພາສາລາວມີ 4 ຮູບຄື: ໄມ້ເອກ ຮູບ(x່), ໄມ້ໂທ ຮູບ(x້), ໄມ້ຕີ ຮູບ(x໊), ໄມ້ຈັດຕະວາ ຮູບ(x໋)
ວັນນະຍຸດ:
ນ. ອັກສອນສຳລັບອອກສຽງສູງຕ່ຳໃນພາສາລາວມີ 4 ຮູບຄື: ໄມ້ເອກ ຮູບ(x່), ໄມ້ໂທ ຮູບ(x້), ໄມ້ຕີ ຮູບ(x໊), ໄມ້ຈັດຕະວາ ຮູບ(x໋)
ຫຸ່ນ
ນ. ຮູບ, ຮູບແບບ, ຮູບທີ່ຖ່າຍຈາກຂອງເດີມ, ຮູບປັ້ນ ຫລື ຄວັດ ເປັນເບົ້າໄວ້ຊົ່ວຄາວ, ຊື່ການຫລິ້ນມະໂຫຣະສົບ ທີ່ໃຊ້ຮູບສະແດງເປັນເລື່ອງ
ກະບວນ
ນ. ຫມູ່, ພວກ, ວາດຊົງ, ຮູບ, ເພດ: “ຄືຄູ່ແຍງເງົາພ້ຽງ ດູກະບວນໃຜຄ່ອງ ຄັນວ່າຄົນຮູບຮ້າຍ ເງົານັ້ນ ກໍດັ່ງກັນ” (ອິນທິຍານສອນລູກ)
ກະບ່ອງກະແບ່ງ
ສ. ຮູຊອດນ້ອຍໆຫລາຍຮູ (ເສື້ອຊອດກະບ່ອງກະແບ່ງ)
ກະໂຊ້
1 ນ. ເຄື່ອງໃຊ້ສານດ້ວຍໄມ້ໄຜ່ ມີ 2 ຢ່າງຄື: 1. ກະໂຊ້ສະນ້ຳ ຮູບຍາວ ມີຄັນຈັບ 2. ກະໂຊ້ກວຽນ ສຳລັບປູພື້ນກວຽນ ເພື່ອຮອງສິ່ງຂອງ. 2. ນ. ຊື່ແມງແນວນຶ່ງ ຕົວນ້ອຍ ຢູ່ໃນນ້ຳ ຮູບຄືກະໂຊ້ສະນ້ຳ.
ວົງ
1). ນ. ຮູບຮອຍຂຽນ ຫລື ຂອງທີ່ຂົດເອົາເສັ້ນມາອ້ອມຈອດກັນ ບໍ່ມີລ່ຽມ, ເອີ້ນ ຂອງ ຫລື ຄົນທີ່ຢູ່ຢ່າງນັ້ນວ່າວົງ ດັ່ງວົງໄພ້, ວົງຖົ່ວ ເປັນຕົ້ນ; ວົງເລັບ ນ. ເຄື່ອງໝາຍຮູບດັ່ງ ( ), ວົງວຽນ, ນ.…
ວົງ:
1). ນ. ຮູບຮອຍຂຽນ ຫລື ຂອງທີ່ຂົດເອົາເສັ້ນມາອ້ອມຈອດກັນ ບໍ່ມີລ່ຽມ, ເອີ້ນ ຂອງ ຫລື ຄົນທີ່ຢູ່ຢ່າງນັ້ນວ່າວົງ ດັ່ງວົງໄພ້, ວົງຖົ່ວ ເປັນຕົ້ນ; ວົງເລັບ ນ. ເຄື່ອງໝາຍຮູບດັ່ງ ( ), ວົງວຽນ, ນ.…
ເກາະລໍ
ນ. ເຄື່ອງຕີສັນຍານໃຫ້ຄົນມາໂຮມກັນ ເຮັດດ້ວຍໄມ້ໄຜ່ ຫລື ໄມ້ແກ່ນ ຮູບຄືເຂາະ ແຂວນຄໍສັດກໍມີ ຮູບຄືໂປງ ກໍມີ.
ໂກນ
ນ. ຮູທີ່ຢູ່ໃນໄມ້, ຮູໃນຕົ້ນໄມ້.
ໂສມ
1 ນ. ຮູບ, ຮູບຮ່າງ, ຮ່າງຄີງ. 2 ນ. ໄມ້ເຄືອພຸ່ມແນວນຶ່ງ ມີຫົວ ຄືຫົວຜັກກາດຂາວໃຊ້ເຮັດຢາ. ຕາມລັດທິສາສນາພຣາມ ເວົ້າວ່າ ພວກເທວະດາເອົາໂສມນີ້ ມາຮັດນ້ຳເມົາ ສະນັ້ນ ນ້ຳເຫລົ້າຈິ່ງຮຽກວ່າ ນ້ຳໂສມ.
ກະດົ້ງ
ນ. ພາຊະນຳ ສານດ້ວຍໄມ້ໄຜ່ ຮູບມົນ ແລະ ແບນ ສຳລັບໃສ່ຂອງຕ່າງໆ (ດົ້ງ ກໍວ່າ)
ກະຕິກ
ນ. ພາຊະນະສຳລັບໃສ່ນ້ຳເຢັນ ຫລື ນ້ຳຮ້ອນ ຮູບຕ່າງໆ (ຕິກ ກໍວ່າ)
ກະຕ່າ
ນ. ເຄື່ອງສານດ້ວຍຕອກ ຫລື ລວດ ຮູບກົມ ມີຮວງ ຫລື ສາຍສຳລັບໃສ່ສິ່ງຂອງ.
ກະຕໍ້
ນ. ເຄື່ອງຫລິ້ນຢ່າງນຶ່ງ ເຮັດດ້ວຍຫວາຍ ຫລື ຫນັງ ຮູບມົນ ສຳລັບເຕະ ຫລື ຕົບ.
ກະທໍ
ນ. ເຄື່ອງສານດ້ວຍຕອກ ຫລື ລວດ ຮູບກົມສູງ ສຳລັບໃສ່ຂອງ (ທໍ ກໍວ່າ)
ກະບຽນ
ນ. ພາຊະນະ ສານດ້ວນຕອກ ຮູບມົນແບບສຳລັບໃສ່ຂອງ.
ກະປິບ
ນ. ພາຊະນະທຳດ້ວຍສັງກະສີ ຮູບສີ່ລ່ຽມສູງ ສຳລັບໃສ່ນ້ຳມັນ (ປິບ ກໍວ່າ)
ກະປຸກ
ນ. ພາຊະນະນ້ອຍໆ ຮູບຄືຫມໍ້ສຳລັບໃສ່ອາຫານ.
ກະປຸ່ມ
ນ. ພາຊະນະສານດ້ວຍຕອກ ຂັດເປັນຕາ ຮູບກົມຕ່ຳ ສຳລັຍໃສ່ຂອງ.

  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑