LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?

ວອ ວະ ວັ ວາ ວຳ ວິ ວີ ວຶ ວື ວຸ ວູ ວົ ວຽ ວ່ ວ້ ວໍ
ຜົນການຊອກຫາ: 190 ໜ້າທີ 10 ຈາກທັງໝົດ 10 ໜ້າ
ວ່ອນໆ
ວ. ລອຍຢູ່ຕາມອາກາດ, ສຽງຮ້ອງຢູ່ໄກກ້ອງມາຕາມອາກາດ
ວ່ອມ
ນ. ໝວກບູຮານ ເຮັດດ້ວຍຜ້າບໍ່ມີໃບ ແຕ່ມີຍອດ ຫລື ກາບ, ໝວກເບເລ
ວ່າມ
ນ. ດິນທີ່ຫລຸບໃນລະຫວ່າງໂຄກ ຫລື ພູເຂົາ
ວ່າວ
ນ. ເຄື່ອງຫລິ້ນເຮັດດ້ວຍເຈ້ຍຕິດໃສ່ກົງໄມ້ ປ່ອຍໃຫ້ລອຍຂື້ນຕາມລົມ ແລະ ມີເຊືອກດຶງໄວ້
ວ່ຽງ
ກ. ຖິ້ມໄປບໍ່ຊື່
ວ່ຽງ:
ກ. ຖິ້ມໄປບໍ່ຊື່
ວ້ຳ:
ວ. ຫຼຸບເຂົ້າ
ວໍ:
ນ. ຍານຫາມມີຫັງຄາເປັນຮູບເຮືອນ
ວໍຣະ - ວໍລິ:
ວ. ປະເສີດ, ດີ (ປ. ວຣ)
ວໍ້:
ນ. ຊື່ພະຍາດແນວນຶ່ງ ເກີດຈາກໝາໆ ທີ່ເປັນພະຍາດແນວນີ້ເອີ້ນວ່າ ໝາວໍ້ ຄົນທີ່ຖຶກໝາວໍ້ຂົບ ຈະຕ້ອງເປັນວໍ້ ແລະ ຫອນເຫົ່າວໍ້ໆຄືໝາ.
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ, ລາວແປລາວ, ລາວແປອັງກິດ ແລະອັງກິດແປລາວ.
  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑