LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?

ວອ ວະ ວັ ວາ ວຳ ວິ ວີ ວຶ ວື ວຸ ວູ ວົ ວຽ ວ່ ວ້ ວໍ
ຜົນການຊອກຫາ: 190 ໜ້າທີ 8 ຈາກທັງໝົດ 10 ໜ້າ
ວີກ:
ວ, ຂາດອອກນ້ອຍ, ເປັນຮອຍຂາດອອກຫນ້ອຍໆ (ດັງວີກ)
ວີຊະນີ:
ນ. ວີ (ປ.)
ວີນາ:
ນ. ພິນ (ປ.)
ວີຣະ - ວີລະ:
ນ. ຄວາມພຽນ, ຄວາມກ້າຫານ (ປ.)
ວີສະ - ວີສະຕິ:
ວ. ຊາວ, ຈຳນວນເລກ 20 (ປ.)
ວີ່ໆ:
ໄປໄວ ແລະ ຊື່
ວຶ:
ວ. ຫຍັບອອກ, ກວ້າງອອກ.
ວຶດ - ວຶດໆ
ວ. ສຽງລົມພັດບາດໜັກໆ
ວຶດ - ວຶດໆ:
ວ. ສຽງລົມພັດບາດໜັກໆ
ວຶ່ນໆ
ວ. ສຽງດັງ ດັ່ງສຽງແມ່ເຜີ້ງບິນ
ວືກ
ວ. ເປັນຮອຍຂາດອອກກວ້າງ (ດັງວືກ)
ວືກ:
ວ. ເປັນຮອຍຂາດອອກກວ້າງ (ດັງວືກ)
ວື່:
ວ. ອາການໄປ ຫລື ມາຢ່າງແຮງໃນທາງອາກາດຈົນເກີດສຽງດັງວື່ໆ, ອຸ, ສຽງດັງວື່!
ວື້ນ
ວ. ອາການຄົນ ຫລື ສັດຢູ່ນຳກັນຫລາຍໆ ແລ້ວແຕກອອກຈາກກັນ ເພາະຕື່ນຈົນເກີດສຽງດັງວື້ນ
ວຸດ
(ມາຈາກອາວຸດ ໃຊ້ໃນຄຳວ່າ ວັນທຍາວຸດ ເບີ່ງ ອາວຸດ)
ວຸດ:
(ມາຈາກອາວຸດ ໃຊ້ໃນຄຳວ່າ ວັນທຍາວຸດ ເບີ່ງ ອາວຸດ)
ວຸ່ນວາຍ
ກ. ເກີດຄວາມບໍ່ສະຫງົບ, ໂກລາຫົນ, ເກດີສັບສົນຫຍຸ້ງຍາກ
ວຸ້ນ
ນ. ຂອງແນວນຶ່ງເປື່ອຍໄດ້ເມື່ອຖຶກນ້ຳຮ້ອນ ເຢັນແລ້ວແຂ້ນ ສີໃສ ໃຊ້ເປັນອາຫານ
ວູ່:
ວ. ອາການຂອງໄປລຸກຂຶ້ນແລ້ວຖຶກລົມເປົ່າ, ອາການຂອງຄວາມຮ້ອນ ຫລື ອາຍຮ້ອນທີ່ທັ່ງມາໂດຍແຮງ.
ວົງ
1). ນ. ຮູບຮອຍຂຽນ ຫລື ຂອງທີ່ຂົດເອົາເສັ້ນມາອ້ອມຈອດກັນ ບໍ່ມີລ່ຽມ, ເອີ້ນ ຂອງ ຫລື ຄົນທີ່ຢູ່ຢ່າງນັ້ນວ່າວົງ ດັ່ງວົງໄພ້, ວົງຖົ່ວ ເປັນຕົ້ນ; ວົງເລັບ ນ. ເຄື່ອງໝາຍຮູບດັ່ງ ( ), ວົງວຽນ, ນ. More…
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ, ລາວແປລາວ, ລາວແປອັງກິດ ແລະອັງກິດແປລາວ.
  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑