LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?

ແກ ແທ ແຜ ແວ ແສ ແຫ
ຜົນການຊອກຫາ: 53 ໜ້າທີ 2 ຈາກທັງໝົດ 3 ໜ້າ
ແຜກ
ວ. ຕ່າງ, ແຕກຕ່າງ.
ແຜງ
1 ນ. ຂົນເສັ້ນໃຫຍ່ແຂງແລະຍາວຢູ່ທີ່ຄໍມ້າ ຫລື ຫມູ (ແຝງກໍວ່າ) ຊື່ຫມູແລະເຫັນ ແນວນຶ່ງທີ່ມີຂົນຫລັງຍາວແລະແຂງ ເອີ້ນຫມູແຜງ, ເຫັນແຜງ, ເຄື່ອງຜັດແຂ້ວແລະເສື້ອຜ້າ ເປັນຕົ້ນ ເຮັດດ້ວຍຂອງເປັນເສັ້ນດັ່ງແຜງຫມູ More…
ແຜດ
ກ. ຮ້ອງສຽງດັງ.
ແຜນ
1 ນ. ແບບ, ສະບັບ, ຢ່າງ. ແຜນຜັງ ນ. ແບບທີ່ຂຽນຫຍໍ້ ຫລື ກວ້າງຈາກຂອງຕ່າງໆ ດັ່ງເຮືອນເປັນຕົ້ນ. ແຜນທີ່ ນ. ແບບທີ່ຂຽນຫຍໍ້ຈາກຫນ້າດິນ ບອກແມ່ນ້ຳພູເຂົາ ເປັນຕົ້ນ. 2 ນ. More…
ແຜວ-ແຜ້ວ
ກ. ຜ້າຍ, ເດີນໄປ, ຊອດ, ວ. ສະຫລາດ, ຮູ້.
ແຜ່ນ
ນ. ລັກສະນະນາມຮຽກຂອງທີ່ມີລັກສະນະບາງໆດັ່ງ ແປ້ນ ເປັນຕົ້ນ, ຜືນ, ຫນ້າດິນ, ພື້ນດິນ ທົ່ວໄປ, ສະ.
ແຜ່ນດິນ
ນ. ຫນ້າດິນຂອງໂລກ.
ແຜ່ນສຽງ
ນ. ແຜ່ນທີ່ທຳດ້ວຍຄັ່ງ ຮູບມົນແບນ ແລ້ວອັດສຽງໄວ້ໃນແຜ່ນນັ້ນ.
ແຜ່ນແພ
ນ. ຜ້າຕ່າງໆ ທີ່ບໍ່ທັນໄດ້ຕັດເປັນໂສ້ງແລະເສື້ອ.
ແວ:
ວ. ບໍ່ໄປຕາມຊື່
ແວງ
1). ນ. ຫຍ້າແນວນຶ່ງຈຳພວກຜື ແຕ່ຕົ້ນນ້ອຍກວ່າຜື; 2). ວ. ຫອກ ”ຫລາຍຖັນຖ້ອງ ດາວແວງລະວັງຣາດ”; 3). ຍາວ, ແຖວ (ຂ.)
ແວງ:
1). ນ. ຫຍ້າແນວນຶ່ງຈຳພວກຜື ແຕ່ຕົ້ນນ້ອຍກວ່າຜື; 2). ວ. ຫອກ ”ຫລາຍຖັນຖ້ອງ ດາວແວງລະວັງຣາດ”; 3). ຍາວ, ແຖວ (ຂ.)
ແວດ
ກ. ອ້ອມ, ລ້ອມ, ລະວັງ, ເຝົ້າ
ແວດ:
ກ. ອ້ອມ, ລ້ອມ, ລະວັງ, ເຝົ້າ
ແວນ
ວ. ຟ້າວ, ໄວຫລາຍ, ເຫລືອ, ໂພດ ດັ່ງແວນເປືອງ, ແວນຮີບ, ແວນທ່ຽວ, ແວນຍິ່ງ
ແວບ
ວ. ອາການທີ່ໄຟລຸກນ້ອຍໆ, ຍຸບລົງ, ແພບລົງ, ຫ່ຽວລົງ, ກ. ທຳໃຫ້ຫ່ຽວລົງ ຫລື ຍຸບລົງ
ແວວ
ວ. ເຫລື້ອມໃສ, ສຸກໃສ
ແວະ:
ວ. ຜີກອອກ. ບໍ່ໄປຕາມຊື່.
ແວ່
ວ. ຜີກຈາກທາງເດີມ, ໄປເຊົາຊົ່ວຄາວ, ຜີກໄປຢາມຄາວນຶ່ງ
ແວ່:
ວ. ຜີກຈາກທາງເດີມ, ໄປເຊົາຊົ່ວຄາວ, ຜີກໄປຢາມຄາວນຶ່ງ
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ, ລາວແປລາວ, ລາວແປອັງກິດ ແລະອັງກິດແປລາວ.
  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑