LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?

ທວ ທອ ທັ ທາ ທຳ ທິ ທີ ທຶ ທື ທຸ ທູ ທົ ທ່ ທ້ ທໍ
ຜົນການຊອກຫາ: 26 ໜ້າທີ 2 ຈາກທັງໝົດ 2 ໜ້າ
ທຸລີ
ນ. ຝຸ່ນ, ໄງ່ (ປ.)
ທຸວະ
ວ. ສັ້ນ, ທ່ຽງ (ປ.). ທຸວະດາຣາ ນ. ດາວເໜືອ ຄື ດາວຊ້າງ (ປ.) ທຸວະພາກ ນ.ເສັ້ນແວງອັນບໍ່ຜ່ຽນທີ່ແຫ່ງດາວເຊິ່ງປະຈຳທີ່ຢູ່; ທຸວະມົນທົນ ນ. ລຽບຂວັ້ນຂອງໂລກ, ອ້ອມຂວັ້ນໂລກ; ທຸວະຍັສດີ ນ. ເວລາ ຫລື More…
ທຸສິນ
ວ. ມີສິນຊົ່ວ, ທຳຜິດວິນັຍ, ປະພຶດຊົ່ວ (ປ. ທຸສສິລ)
ທຸ່ຍ
ວ. ກິ່ນເຫມັນຢ່າງນຶ່ງ.
ທຸ້ງ
ກ. ທັ່ງເຂົ້າໄປຢ່າງແຮງ.
ທຸ້ຍ
ວ. ອາການປາຕຳແຫ ຫລື ມອງແລ້ວສະເທືອນເຖິງມື.
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ, ລາວແປລາວ, ລາວແປອັງກິດ ແລະອັງກິດແປລາວ.
  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑