LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?

ວອ ວະ ວັ ວາ ວຳ ວິ ວີ ວຶ ວື ວຸ ວູ ວົ ວຽ ວ່ ວ້ ວໍ
ຜົນການຊອກຫາ: 190 ໜ້າທີ 2 ຈາກທັງໝົດ 10 ໜ້າ
ວັຍ - ໄວ
ນ. ເຂດອາຍຸ, ລະຍະຂອງອາຍຸ (ປ. ວະຍະ)
ວັຍ - ໄວ:
ນ. ເຂດອາຍຸ, ລະຍະຂອງອາຍຸ (ປ. ວະຍະ)
ວັດ
1). ນ. ເຂດແດນບ່ອນຢູ່ຂອງພິກຂຸສາມເນນ; ວັດວາ, ນ. ວັດ; 2). ກ. ຕີກ້ຽວໄປ; 3). ນ. ຂໍ້ປະຕິບັດ, ຮີດຄອງທີ່ຕ້ອງເຮັດທຸກວັນ (ປ. ວັຕຕະ); 4). ກ. ແທກ (ວັດແທກ)
ວັດ:
1). ນ. ເຂດແດນບ່ອນຢູ່ຂອງພິກຂຸສາມເນນ; ວັດວາ, ນ. ວັດ; 2). ກ. ຕີກ້ຽວໄປ; 3). ນ. ຂໍ້ປະຕິບັດ, ຮີດຄອງທີ່ຕ້ອງເຮັດທຸກວັນ (ປ. ວັຕຕະ); 4). ກ. ແທກ (ວັດແທກ)
ວັດຕະ
ນ. ວົງມົນ, ການວຽນ, ການວົນວຽນ, ຮອຍແຫ່ງການວຽນເກີດວຽນຕາຍ (ປ. ວັຕຕະ)
ວັດຕະ:
ນ. ວົງມົນ, ການວຽນ, ການວົນວຽນ, ຮອຍແຫ່ງການວຽນເກີດວຽນຕາຍ (ປ. ວັຕຕະ)
ວັດຖາ - ວັດຖັງ
ນ. ຜ້າ, ເສື້ອຜ້າ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ (ປ. ວັຕຖະ)
ວັດຖາ - ວັດຖັງ:
ນ. ຜ້າ, ເສື້ອຜ້າ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ (ປ. ວັຕຖະ)
ວັດຖຸ
ນ. ເຂົ້າຂອງ, ຂໍ້ຄວາມ, ເຣືອງ (ປ. ວັຕຖຸ)
ວັດຖຸ:
ນ. ເຂົ້າຂອງ, ຂໍ້ຄວາມ, ເຣືອງ (ປ. ວັຕຖຸ)
ວັຕທຸກ - ວັດຕະທຸກ
ນ. ຄວາມທຸກຍ້ອນການວຽນເກີດວຽນຕາຍ (ປ. ວັຕຕທຸກຂ)
ວັຕທຸກ - ວັດຕະທຸກ:
ນ. ຄວາມທຸກຍ້ອນການວຽນເກີດວຽນຕາຍ (ປ. ວັຕຕທຸກຂ)
ວັຕປະຕິບັດ - ວັດຕະປະຕິບັດ
ນ. ການນປະຕິບັດຕາມຂໍ້ບັງຄັບ ຫລື ສິນ (ປ.)
ວັຕປະຕິບັດ - ວັດຕະປະຕິບັດ:
ນ. ການນປະຕິບັດຕາມຂໍ້ບັງຄັບ ຫລື ສິນ (ປ.)
ວັຕສົງສານ - ວັດຕະສົງສານ
ນ. ການວົນວຽນຢູ່ໃນໂລກ ຄື ການວຽນເກີດວຽນຕາຍ (ປ. ວັຕຕສົງສາຣ)
ວັຕສົງສານ - ວັດຕະສົງສານ:
ນ. ການວົນວຽນຢູ່ໃນໂລກ ຄື ການວຽນເກີດວຽນຕາຍ (ປ. ວັຕຕສົງສາຣ)
ວັທກະ - ວັດທະກະ
ນ. ຜູ່ຈະເຣີນ, ວ. ງາມ (ປ.)
ວັທກະ - ວັດທະກະ:
ນ. ຜູ່ຈະເຣີນ, ວ. ງາມ (ປ.)
ວັທກີ - ວັດທະກີ - ວັດທະນາ
ນ. ຊ່າງໄມ້ (ປ.)
ວັທກີ - ວັດທະກີ - ວັດທະນາ:
ນ. ຊ່າງໄມ້ (ປ.)
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ, ລາວແປລາວ, ລາວແປອັງກິດ ແລະອັງກິດແປລາວ.
  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑