LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?

ວອ ວະ ວັ ວາ ວຳ ວິ ວີ ວຶ ວື ວຸ ວູ ວົ ວຽ ວ່ ວ້ ວໍ
ຜົນການຊອກຫາ: 190 ໜ້າທີ 4 ຈາກທັງໝົດ 10 ໜ້າ
ວາກ:
ວ. ຂາດອອກສ່ວນນຶ່ງ, ເປັນຮອຍກວ້າງອອກ
ວາກຍະ - ວາກກະຍະ
ນ. ຄຳເວົ້າ, ຄຳກ່າວ, ປໂຍກ (ປ.) ວາກຍະສຳພັນ ນ. ຊື່ໜັງສືໄວຍາກອນ ຕອນທີ່ແຍກຄວາມເວົ້າອອກເປັນປະໂຍກໆ ແລະ ບອກຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນວິກຂັມ - ວິກຂຳພະນະ: ກ. ການເລີກຖອນ, ການຂົ່ມໄວ້, ການປົດອອກ (ປ.)
ວາກຍະ - ວາກກະຍະ:
ນ. ຄຳເວົ້າ, ຄຳກ່າວ, ປໂຍກ (ປ.) ວາກຍະສຳພັນ ນ. ຊື່ໜັງສືໄວຍາກອນ ຕອນທີ່ແຍກຄວາມເວົ້າອອກເປັນປະໂຍກໆ ແລະ ບອກຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນວິກຂັມ - ວິກຂຳພະນະ: ກ. ການເລີກຖອນ, ການຂົ່ມໄວ້, ການປົດອອກ (ປ.)
ວາງ
ກ. ປະ, ປ່ອຍ, ບໍ່ຈັບໄວ້, ອາການໄປມາໂດຍແຮງ, ວາງເງິນ; ກ. ເອົາເງິນມອບໃຫ້ໄວ້ເປັນຫລັກຖານ
ວາງ:
ກ. ປະ, ປ່ອຍ, ບໍ່ຈັບໄວ້, ອາການໄປມາໂດຍແຮງ, ວາງເງິນ; ກ. ເອົາເງິນມອບໃຫ້ໄວ້ເປັນຫລັກຖານ
ວາງຢາ
ກ. ເອົາຢາໃຫ້ກິນລອງເບີ່ງ, ວາງວາຍ ກ. ຕາຍ
ວາງຢາ:
ກ. ເອົາຢາໃຫ້ກິນລອງເບີ່ງ, ວາງວາຍ ກ. ຕາຍ
ວາຍ
ກ. ຕາຍ, ໝົດສ້ຽງ, ດັບ
ວາຍ:
ກ. ຕາຍ, ໝົດສ້ຽງ, ດັບ
ວາຍໆ
ອຸ. ສຽງຮ້ອງເພາະຄວາມຢ້ານ
ວາຍໆ:
ອຸ. ສຽງຮ້ອງເພາະຄວາມຢ້ານ
ວາດ
1). ນ. ທ່າທາງ, ຊົງ, ກຣິຍາ, ແບບຢ່າງ; 2). ກ. ພາຍເຮືອຄວັດນ້ຳເຂົ້າມາຫາຜູ່ພາຍເພື່ອໃຫ້ເຮືອເວອອກ; ກ. ເວົ້າ, ນ. ຄວາມເວົ້າ (ປ. ວາທ)
ວາດ:
1). ນ. ທ່າທາງ, ຊົງ, ກຣິຍາ, ແບບຢ່າງ; 2). ກ. ພາຍເຮືອຄວັດນ້ຳເຂົ້າມາຫາຜູ່ພາຍເພື່ອໃຫ້ເຮືອເວອອກ; ກ. ເວົ້າ, ນ. ຄວາມເວົ້າ (ປ. ວາທ)
ວານ
1). ນ. ວັນກ່ອນຈາກວັນນີ້ຄືນໄປວັນນຶ່ງ; 2). ກ. ເວົ້າຂໍໃຫ້ຊອ່ຍ
ວານ:
1). ນ. ວັນກ່ອນຈາກວັນນີ້ຄືນໄປວັນນຶ່ງ; 2). ກ. ເວົ້າຂໍໃຫ້ຊອ່ຍ
ວາບ
ວ. ອາການຮູ້ເມື່ອຮ້ອນ ຫລື ອາການໄຟລຸກຂຶ້ນໄວ ຫລື ອາການຕົກໃຈ
ວາວ
ວ. ໃສສວ່າງ, ສຽງດັງເບົາ ດັ່ງສຽງ ນົກກົກບິນ
ວາສນາ - ວາດສະໜາ
ນ. ສິ່ງທີ່ຝັງຢູ່ໃນຈິດໃຈ, ບຸນ ຫລື ບາບ ທີ່ຕິດມາແຕ່ຊາດກ່ອນ, ກຸສົນທີ່ພາໃຫ້ໄດ້ລາບຍົດ (ປ.)
ວາສນາ - ວາດສະໜາ:
ນ. ສິ່ງທີ່ຝັງຢູ່ໃນຈິດໃຈ, ບຸນ ຫລື ບາບ ທີ່ຕິດມາແຕ່ຊາດກ່ອນ, ກຸສົນທີ່ພາໃຫ້ໄດ້ລາບຍົດ (ປ.)
ວຳ:
ວ. ຫຼຸບ, ຫຼຸດລົງ
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ, ລາວແປລາວ, ລາວແປອັງກິດ ແລະອັງກິດແປລາວ.
  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑