LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?
ຄຳທີ່ໃຊ້ຊອກຫາ: ຜູ່*
ຈຳນວນຄຳສັບທີ່ພົບໃນວັຈານຸກົມ: 44
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ (44)
ກະວີ
ນ. ຜູ່ຄຶດ, ຜູ່ແຕ່ງຫນັງສື, ຫມໍລຳ, ນັກແຕ່ງກາບກອນ, ນັກປາດ (ປ. ກວີ): ໃນທາງສາສະຫນາແບ່ງກະວີ ເປັນ 4 ຈຳພວກຄື: 1. ຈິນຕະກະວີ ຜູ່ແຕ່ງດ້ວຍຄວາມຄຶດ; 2. ສຸຕກະວີ ຜູ່ແຕ່ງຕາມໄດ້ຍິນມາ; 3. ອັຕຖະກະວີ…
ກະຣົກ - ກາລົກ
ນ. ຜູ່ທຳ, ຜູ່ເຮັດ, ຊື່ຄຳໃນໄວຍາກອນສ່ວນນຶ່ງ ເຊິ່ງກ່າວດ້ວຍຄຳເວົ້າທີ່ເຂົ້າກັບ ກິຣິຍາ ມີ 6 ຢ່າງຄື: ກັດຕຸກາຣົກ: ຜູ່ທຳເອງ, ກັມມະກາຣົກ: ຜູ່ຖືກທຳ, ກາຣະນະກາຣົກ: ເຄື່ອງທຳ, ສັມປະທານະກາຣົກ: ຜູ່ຮັບທຳ,…
ກະຕັນຍູ
ນ. ຜູ່ຮູ້ຈັກຄຸນຂອງຜູ່ອື່ນ, ຜູ່ຕອບແທນຄຸນຜູ່ອື່ນ (ປ. ກຕັນຍູ)
ກະສຽນ
1 ກ. ຂຽນ, ຂຽນຄຳແປດ້ວຍຕົວຫນັງສືນ້ອຍໆໄວ້ໃຕ້ສັບເດີມ. 2 ວ. ສ້ຽງໄປ, ຫມົດໄປ (ສ. ກສິນ) ກະສຽນອາຍຸ ນ. ຜູ່ມີອາຍຸເຖິງເຂດແລ້ວ (ສ. ກສິນາຍຸສ) (ຄຳນີ້ ບູຮານຫມາຍເອົາຜູ່ມີອາຍຸພົ້ນກຳນົດເກນ ຄື…
ທູຕາ
ນ. ທູດ, ຄືຄົນຜູ່ນຳຂໍ້ຄວາມໄປແຈ້ງໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍຮູ້, ຜູ່ຮັບໃຊ້ໄປເວົ້າແທນ, ຜູ່ໄດ້ຮັບມອບໃຫ້ເປັນຜູ່ແທນທາງຣາຊການແຜ່ນດິນ (ປ.)
ກະຖຶກ
ນ. ຜູ່ເວົ້າ, ຜູ່ສະແດງ (ຄຳນີ້ມັກຢູ່ຕໍ່ທ້າຍຄຳອື່ນ ເຊັ່ນ ທຳມະກະຖຶກ ຜູ່ສະແດງທຳ) (ປ. ກຖິກ)
ກະສັດ - ກະສັດຕາ
ນ. ພຣະເຈົ້າແຜ່ນດິນ (ປ.ຂັດຕິຍະ, ສ. ກສັຕຣິຍະ ຫມາຍຄວາມວ່າ ຜູ່ປົກຄອງເຂດ) ນ. ເຈົ້າແຜ່ນດິນ, ກະສັດຕາທິຣາດ ນ. ພຣະເຈົ້າແຜ່ນດິນຜູ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ກະສັດຕາໄທ້ ນ. ພຣະເຈົ້າແຜ່ນດິນຜູ່ປະເສີດ.
ກະເສຣາ - ກະເສລາ
ນ. ນ້ຳທິບ, ນ້ຳສັກສິດ: “ພູມີຜາຍກະເສຣາ ຮວາດລົງມາລ້າງ” (ປ. ກສິຣ) ຄຳ ກສິຣ ຫລື ກະເສຣາ ນີ້ແປວ່າ ນ້ຳນົມ ແຕ່ເດີມຫມາຍເອົານ້ຳນົມສະຫມຸດ; ມີເລື່ອງກ່າວໄວ້ໃນຄຳພີປຸຣະນະວ່າ ເມື່ອຕັ້ງໂລກຂຶ້ນໃຫມ່ໆ…
ການ
1 ກ. ປ້ອງກັນໄວ້, ລັດບໍ່ໃຫ້ໄປໃສ, ຟັນອ້ອມຕົ້ນໄມ້ໄວ້ ເພື່ອໃຫ້ຕາຍ ຫລືເພື່ອຕັດໄປປູກໃຫມ່. “ການ” ເພື່ອຕັດໄປປູກນັ້ນ ຕ້ອງເອົາດິນຫນຽວຫຸ້ມໄວ້ ເພື່ອໃຫ້ປົ່ງຮາກ. 2 ນ. ວຽກ, ຫນ້າທີ່, ສິ່ງທີ່ເຮັດ (ປ. ກາຣ):…
ກາລະ
1 ນ. ສີດຳ, ສີຟ້າ, ແກ່ນຕາດຳ, ງູເຫົ່າຫມໍ້ (ສ.). ກາລະກັນນີ ນ. ຄວາມຈັງໄຮ, ເຄາະຮ້າຍ. ກາລະເກດ ນ. ຜູ່ມີຜົມດຳ, ຊື່ນິທານບູຮານເຣື່ອງນຶ່ງ ເອີ້ນວ່າ ຫນັງສືກາລະເກດ. ກາລະເນດ ນ. ຜູ່ມີຕາດຳ (ປ. ກາລເນຕຕາ).…
ວິທຍາ - ວິດທະຍາ
ນ. ຄວາມຮູ້ (ສ.) ວິທຍາກອນ ນ. ຜູ່ຮູ້ (ສ. ວິທຍາກຣ) ວິທຍາຄົມ ນ. ບ່ອນໃຫ້ຄວາມຮູ້, ໂຮງຮຽນ ( ສ. ວິທຍາຄາຣ) ວິທຍາຄົມ ນ. ມົນ, ຄາຖາ (ສ. ວິທຍາ ຄມ) ວິທຍາທານ ນ. ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ (ສ.) ວິທຍາທອນ ນ.…
ວິທຍາ - ວິດທະຍາ:
ນ. ຄວາມຮູ້ (ສ.) ວິທຍາກອນ ນ. ຜູ່ຮູ້ (ສ. ວິທຍາກຣ) ວິທຍາຄົມ ນ. ບ່ອນໃຫ້ຄວາມຮູ້, ໂຮງຮຽນ ( ສ. ວິທຍາຄາຣ) ວິທຍາຄົມ ນ. ມົນ, ຄາຖາ (ສ. ວິທຍາ ຄມ) ວິທຍາທານ ນ. ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ (ສ.) ວິທຍາທອນ ນ.…
ພະທູ
ນ. ຜູ່ສາວ, ຜູ່ຍິງ (ປ.)
ສັມພະເວສຣ - ສຳພະເວສີ
ນ. ຜູ່ຊອກຫາບ່ອນເກີດ, ໄດ້ແກ່ຜີທີ່ຕາຍຈາກມະນຸດໄປແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເກີດໃນກຳເນີດອື່ນ, ຜູ່ຕ້ອງເກີດ, ສັດໂລກ (ປ.)
ສິລປະ - ສິນລະປະ
ນ. ສີມື, ສີມືທາງຊ່າງ, ການສະແດງ [ຂໍ້ຄວາມຫາຍໄປ] ຜາກົດຢ່າງງົດງາມ ເປັນທີ່ພໍໃຈຂອງຜູ່ຟັງ ແລະ ຜູ່ເບິ່ງ (ສ.)
ຫົວຫນ້າ
ຜູ່ອອກຫນ້າ, ນາຍຂອງຫມູ່, ຜູ່ເປັນໃຫຍ່ກວ່າຫມູ່
ເວໄນ:
ນ. ຜູ່ຄວນແນະນຳສັງສອນ, ຜູ່ຄວນໄດ້ (ປ. ເວເນຍຍະ)
ໂກມາຣະພັດ - ໂກມາລະພັດ
ນ. ຜູ່ລ້ຽງເດັກນ້ອຍ, ຊື່ນາຍແພດຂອງພຣະຍາພິມພິສານໃນສະໄຫມພຸທການ ຖືວ່າ ເປັນນາຍແພດຜູ່ສັກສິດ (ປ. ໂກມາຣພັຈຈ)
ໄທ
1. ນ. ຄົນ, ພວກ, ຊາວ. "ຟ້າຮ່ຳຮ້ອງ ຣະດູດ່ວນ ເດືອນສາມ ທຸກໄທຊົມຮຽນກຂວັນ ເມືອຫ້ອງ" 2. ນ. ຊື່ປະເທດ ແລະ ຄົນຊາດນຶ່ງ ຢູ່ຕໍ່ປະເທດລາວທາງຟາກນ້ຳຂອງເບື້ອງຂວາ: ຄວາມມີອິສຣະໃນຕົວ…
ໄທ້
ນ. ຜູ່ເປັນໃຫຍ່, ຜູ່ປະເສີດ, ເທວະດາ, ຜີ.

  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑