LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?

ໂກ ໂທ ໂຜ ໂວ ໂສ ໂຫ
ຜົນການຊອກຫາ: 66 ໜ້າທີ 1 ຈາກທັງໝົດ 4 ໜ້າ
ໂກ
ນ. ຊື່ຕົ້ນໄມ້ແນວນຶ່ງ ຫນ່ວນມົນ ມີຢາງຫນຽວ ຢາງໃຊ້ຍ້ອມແຫແລະມອງ. ໂກເກືອ ນ.ຕົ້ນໄມ້ຈຳພວກ ຕົ້ນໂກ ແຕ່ໃບນ້ອຍກວ່າໃບໂກ ແລະບໍ່ມີຫມາກ.
ໂກກ
ນ. ລີງ; ວ. ມີອາການດັ່ງລີງ, ບໍ່ມີຄວາມອາຍ.
ໂກກະມຸດ
ນ. ດອກບົວແດງ (ປ.ໂກກມຸທ)
ໂກກິລາ
ນ. ນົກກາເວົາ (ປ.)
ໂກງ
ກ. ສໍ້, ທຳໂດຍບໍ່ຊື່ສັດ; ວ. ບໍ່ຊື່ສັດ, ຄົດ.
ໂກດ
1 ນ. ຈຳນວນນັບທໍ່ກັບສິບລ້ານ (10.000.000) (ປ. ໂກຕິ). 2 ຄຽດຮ້າຍ (ເບິ່ງ ໂກທາ) (ປ. ໂກທ). 3 ນ. ສາງ, ຫີບ, ໂລງໃສ່ຄົນຕາຍ ໃຊ້ສຳລັບເຈົ້າແຜ່ນດິນ ວ່າ ພຣະໂກດ (ເບິ່ງ ໂກສະ). 4 ນ. ເຄື່ອງຢາຈຳພວກນຶ່ງ More…
ໂກດຖາດ
ນ. ສ່ວນ, ພູດ (ແບ່ງ ສາມໂກດຖາດ) (ປ. ໂກຕຖາສ)
ໂກຕິ
ນ. ຍອດ, ສົ້ນ, ບ່ອນສຸດ, ຈຳນວນນັບທໍ່ກັບ 10 ລ້ານ (ປ.)
ໂກທະ
ນ. ຄວາມຄຽດ. ກ. ຄຽດຮ້າຍ.
ໂກທາ
1 ນ. ຕົ້ນໄມ້ແນວນຶ່ງ ຕາມຕົ້ນມີຫນາມເປັນຕຸ່ມໆ ໃບເປັນແກວສາມແກວກ. 2 ກ. ຄຽດຮ້າຍ (ປ.ໂກທ)
ໂກນ
ນ. ຮູທີ່ຢູ່ໃນໄມ້, ຮູໃນຕົ້ນໄມ້.
ໂກນທັນຍະ
ນ. ນາມພຣະສາວົກຂອງພຣະພຸທເຈົ້າ ເຊິ່ງອອກບວດຕາມພຣະພຸທເຈົ້າ ກ່ອນອົງອື່ນໆ ແລະ ໄດ້ເປັນພຣະອໍຣະຫັນກ່ອນຫມູ່ (ປ.)
ໂກນາຄົມ
ນ. ນາມພຣະພຸທເຈົ້າອົງທີ 2 ໃນພັທກັບນີ້ (ປ. ໂກນາຄມມ)
ໂກມາຣະພັດ - ໂກມາລະພັດ
ນ. ຜູ່ລ້ຽງເດັກນ້ອຍ, ຊື່ນາຍແພດຂອງພຣະຍາພິມພິສານໃນສະໄຫມພຸທການ ຖືວ່າ ເປັນນາຍແພດຜູ່ສັກສິດ (ປ. ໂກມາຣພັຈຈ)
ໂກມຸດ
ນ. ດອກບົວແດງ (ປ. ໂກມຸທ)
ໂກມົນ
ນ. ນ້ຳ, ໄຫມ; ວ. ອ່ອນ, ຫວານ, ມ່ວນ; ນ. ດອກບົວ (ປ. ໂກມລ)
ໂກລາຫົນ
ນ. ຄວາມວຸ່ນວາຍ, ສຽງຄຶກຄື້ນ; ວ. ວຸ່ນວາຍ (ຄຳນີ້ໃຊ້ຜິດໄປວ່າ ໂກລະຫົນ ຫລື ກົລຫົນ) (ປ. ໂກລາຫລ)
ໂກວິດ
ວ. ສະຫລາດ, ຫລັກແຫລມ (ປ. ໂກວິທ)
ໂກສະ
1 ນ. ໂອ, ຖ້ວຍ, ຊາມ, ຫີນ, ລິ້ນຊັກຕູ້, ຝັກດາບ, ຊອງຫນັງສື, ໂຮງໃສ່ເຄື່ອງ, ສາງຝັກຫລອກ (ປ.). ໂກສະການ ນ. ມ້ອນ, ຊ່າງຫີນ (ປ. ໂກສກາຣ); ໂກສາຄອນ ນ. ສາງ, ເຮືອນຄັງ (ປ. ໂກສາຄາຣ) (ສັບນີ້ ລາວເຮົາໃຊ້ວ່າ ໂກດ More…
ໂກສັມພີ - ໂກສຳພີ
ນ. ຊື່ເມືອງນຶ່ງໃນປະເທດອິນເດຍ ສະໄຫມບູຮານ.
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ, ລາວແປລາວ, ລາວແປອັງກິດ ແລະອັງກິດແປລາວ.
  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑