LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?

ໄກ ໄທ ໄວ ໄຫ
ຜົນການຊອກຫາ: 19 ໜ້າທີ 1 ຈາກທັງໝົດ 1 ໜ້າ
ໄກ
1 ວ. ຫ່າງ, ຍາວ, ເຫິງ, ບໍ່ໃກ້, ກົງກັນຂ້າມກັບໃກ້. 2 ນ. ເດືອຍ ຫລື ບ່ອນລັ່ນຂອງອາວຸດ ຫລື ເຄື່ອງຈັກ.
ໄກລາດ
ນ. ຊື່ພູຍອດນຶ່ງ ຢູ່ແຖວພູຫິມາລັຍ ວ່າມີສີຂາວ ຄື ເງິນຍວງ ເປັນຍອດສູງສຸດ ຢູ່ທາງເຫນືອທະເລສາບມານັສ. ຕາມນິຍາມວ່າ ເປັນບ່ອນຢູ່ຂອງທ້າວກຸເວນ ຜູ່ເປັນເຈົ້າແຫ່ງຍັກ (ສ. ເກລາສ)
ໄກສອນ
1 ນ. ລະອອງຂອງດອກໄມ້ (ປ. ເກສຣ) 2 ນ. ຣາຊສີ (ສ. ເກສຣ)
ໄກສີ
ນ. ຣາຊສີ (ສ. ເກສຣີ)
ໄກ່
ນ. ສັດມີປີກຈຳພວກນຶ່ງ ຕາມທຳມະດາເປັນສັດລ້ຽງ ແລະມີຫລາຍແນວ ຄື: ໄກ່ແກ້ວ ນ. ໄກ່ທີ່ມີຂົນສີຂາວ; ໄກ່ກຸ້ມ ນ. ໄກ່ທີ່ມີຂົນຫາງສັ້ນໆ; ໄກ່ຂົວ ນ. ໄກ່ປາແນວຂົນລາຍງາມ ມີຂົນເປັນຫອນຄືນົກຍູງ; ໄກ່ງວງ ນ. More…
ໄກ້
ນ. ສັດສີ່ຕີນແນວນຶ່ງ ຈຳພວກຄ້ຽວເອື້ອງ ຕົວທໍ່ກະຕ່າຍ ແຕ່ຮູບຮ່າງຄືຟານ.
ໄທ
1. ນ. ຄົນ, ພວກ, ຊາວ. "ຟ້າຮ່ຳຮ້ອງ ຣະດູດ່ວນ ເດືອນສາມ ທຸກໄທຊົມຮຽນກຂວັນ ເມືອຫ້ອງ" 2. ນ. ຊື່ປະເທດ ແລະ ຄົນຊາດນຶ່ງ ຢູ່ຕໍ່ປະເທດລາວທາງຟາກນ້ຳຂອງເບື້ອງຂວາ: ຄວາມມີອິສຣະໃນຕົວ More…
ໄທຍະທັມ - ໄທຍະທຳ
ນ. ຂອງຄວນໃຫ້, ຂອງທຳບຸນຕ່າງໆ (ປ. ເທຍຍທັມມ)
ໄທຍະຫານ
ນ. ຂອງສຳລັບທານ (ປ. ເທຍຍທານ)
ໄທ່
ນ. ຖົງຍາວໆສຳລັບໃສ່ເຂົ້າຂອງ ມີເງິນຄຳ ຫລື ເຂົ້າສານ ເປັນຕົ້ນ.
ໄທ້
ນ. ຜູ່ເປັນໃຫຍ່, ຜູ່ປະເສີດ, ເທວະດາ, ຜີ.
ໄວ:
ວ. ບໍ່ຊ້າ, ທັນທີ
ໄວຍາກອນ:
ນ. ວິຊາກ່ຽວດ້ວຍລະບຽບຂອງພາສາ, ການຈັດຄຳເວົ້າໃຫ້ເປັນລະບຽບ (ປ. ເວຍຍາກຣນະ)
ໄວຍາວັຈກອນ - ໄວຍາວັດຈະກອນ:
ນ. ຜູ່ທຳກິດທຸຣະແທນສົງ (ປ. ເວຍຍາວັຈຈກຣນະ)
ໄວພົດ:
ນ. ຄຳທີ່ມີຮູບຕ່າງກັນ ແຕ່ມີຄວາມໝາຍຄືກັນ ຫລື ຄຳທີ່ອອກສຽງຄືກັນ ແຕ່ມີຄວາມໝາຍຕ່າງກັນ (ປ. ເວວຈນະ)
ໄວ່ໆ:
ວ. ອາການໄປໄວເຫັນແຕ່ສົ້ນ ຫລື ທາງຫລັງ
ໄວ້
ກ. ຮັກສາ, ແພງ, ໃຫ້ມີຢູ່, ໃຫ້ຜາກົດຢູ່, ເຊື່ອ, ໃຫ້, ມ້ຽນ, ໄວ້ໃຈ, ກ. ເຊື່ອໃຈ, ໄວໜ້າ, ກ. ບໍ່ຖືຫຸ່ມ, ບໍ່ເຫຼື້ອມໜ້າ, ໄວ້ອາລັຍ, ກ. ສະແດງຄວາມຄຶດເຖິງຜູ່ຈາກໄປ.
ໄຫ
ນ. ພາຊນະດິນເຜົາ ຮູບກົມສູງ ກົ້ນຮອມ ສຳລັບໃສ່ປາແດກ ເປັນຕົ້ນ
ໄຫ້
ກ. ຮ້ອງດ້ວຍຄວາມເຈັບປວດ ຫລື ເສຍໃຈ
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ, ລາວແປລາວ, ລາວແປອັງກິດ ແລະອັງກິດແປລາວ.
  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑