LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?

ໄກ ໄທ ໄວ ໄຫ
ຜົນການຊອກຫາ: 6 ໜ້າທີ 1 ຈາກທັງໝົດ 1 ໜ້າ
ໄວ:
ວ. ບໍ່ຊ້າ, ທັນທີ
ໄວຍາກອນ:
ນ. ວິຊາກ່ຽວດ້ວຍລະບຽບຂອງພາສາ, ການຈັດຄຳເວົ້າໃຫ້ເປັນລະບຽບ (ປ. ເວຍຍາກຣນະ)
ໄວຍາວັຈກອນ - ໄວຍາວັດຈະກອນ:
ນ. ຜູ່ທຳກິດທຸຣະແທນສົງ (ປ. ເວຍຍາວັຈຈກຣນະ)
ໄວພົດ:
ນ. ຄຳທີ່ມີຮູບຕ່າງກັນ ແຕ່ມີຄວາມໝາຍຄືກັນ ຫລື ຄຳທີ່ອອກສຽງຄືກັນ ແຕ່ມີຄວາມໝາຍຕ່າງກັນ (ປ. ເວວຈນະ)
ໄວ່ໆ:
ວ. ອາການໄປໄວເຫັນແຕ່ສົ້ນ ຫລື ທາງຫລັງ
ໄວ້
ກ. ຮັກສາ, ແພງ, ໃຫ້ມີຢູ່, ໃຫ້ຜາກົດຢູ່, ເຊື່ອ, ໃຫ້, ມ້ຽນ, ໄວ້ໃຈ, ກ. ເຊື່ອໃຈ, ໄວໜ້າ, ກ. ບໍ່ຖືຫຸ່ມ, ບໍ່ເຫຼື້ອມໜ້າ, ໄວ້ອາລັຍ, ກ. ສະແດງຄວາມຄຶດເຖິງຜູ່ຈາກໄປ.
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ, ລາວແປລາວ, ລາວແປອັງກິດ ແລະອັງກິດແປລາວ.
  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑