LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?

ວອ ວະ ວັ ວາ ວຳ ວິ ວີ ວຶ ວື ວຸ ວູ ວົ ວຽ ວ່ ວ້ ວໍ

ວິທຍາ - ວິດທະຍາ:

ນ. ຄວາມຮູ້ (ສ.) ວິທຍາກອນ ນ. ຜູ່ຮູ້ (ສ. ວິທຍາກຣ) ວິທຍາຄົມ ນ. ບ່ອນໃຫ້ຄວາມຮູ້, ໂຮງຮຽນ ( ສ. ວິທຍາຄາຣ) ວິທຍາຄົມ ນ. ມົນ, ຄາຖາ (ສ. ວິທຍາ ຄມ) ວິທຍາທານ ນ. ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ (ສ.) ວິທຍາທອນ ນ. ຜູ່ທະຣົງຄວາມຮູ້ ຜູ່ມີມົນ, ພຣະຍາທອນ (ສ. ວະທຍາທຣ) ວິທຍາລັຍ ນ. ບ່ອນຢູ່ຂອງຄວາມຮູ້, ໂຮງຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ (ສ.) ວິທຍາສາດ ນ. ຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ດ້ວຍການສັງເກດ ແລະ ຊອກຄົ້ນຈາກການປະຈັກທາງທັມມະຊາດ ແລ້ວຈັດເຂົ້າເປັນລະບຽບ, ວິຊາທີ່ຊອກໄດ້ຫລັກຖານ ແລະ ເຫດຜົນແລ້ວ ຈັດເຂົ້າເປັນລະບຽບ (ສ. ວະທຍາສາສຕຣ)
  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑