LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?

ວອ ວະ ວັ ວາ ວຳ ວິ ວີ ວຶ ວື ວຸ ວູ ວົ ວຽ ວ່ ວ້ ວໍ
ຜົນການຊອກຫາ: 53 ໜ້າທີ 2 ຈາກທັງໝົດ 3 ໜ້າ
ວັດຖາ - ວັດຖັງ
ນ. ຜ້າ, ເສື້ອຜ້າ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ (ປ. ວັຕຖະ)
ວັດຖາ - ວັດຖັງ:
ນ. ຜ້າ, ເສື້ອຜ້າ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ (ປ. ວັຕຖະ)
ວັດຖຸ
ນ. ເຂົ້າຂອງ, ຂໍ້ຄວາມ, ເຣືອງ (ປ. ວັຕຖຸ)
ວັດຖຸ:
ນ. ເຂົ້າຂອງ, ຂໍ້ຄວາມ, ເຣືອງ (ປ. ວັຕຖຸ)
ວັຕທຸກ - ວັດຕະທຸກ
ນ. ຄວາມທຸກຍ້ອນການວຽນເກີດວຽນຕາຍ (ປ. ວັຕຕທຸກຂ)
ວັຕທຸກ - ວັດຕະທຸກ:
ນ. ຄວາມທຸກຍ້ອນການວຽນເກີດວຽນຕາຍ (ປ. ວັຕຕທຸກຂ)
ວັຕປະຕິບັດ - ວັດຕະປະຕິບັດ
ນ. ການນປະຕິບັດຕາມຂໍ້ບັງຄັບ ຫລື ສິນ (ປ.)
ວັຕປະຕິບັດ - ວັດຕະປະຕິບັດ:
ນ. ການນປະຕິບັດຕາມຂໍ້ບັງຄັບ ຫລື ສິນ (ປ.)
ວັຕສົງສານ - ວັດຕະສົງສານ
ນ. ການວົນວຽນຢູ່ໃນໂລກ ຄື ການວຽນເກີດວຽນຕາຍ (ປ. ວັຕຕສົງສາຣ)
ວັຕສົງສານ - ວັດຕະສົງສານ:
ນ. ການວົນວຽນຢູ່ໃນໂລກ ຄື ການວຽນເກີດວຽນຕາຍ (ປ. ວັຕຕສົງສາຣ)
ວັທກະ - ວັດທະກະ
ນ. ຜູ່ຈະເຣີນ, ວ. ງາມ (ປ.)
ວັທກະ - ວັດທະກະ:
ນ. ຜູ່ຈະເຣີນ, ວ. ງາມ (ປ.)
ວັທກີ - ວັດທະກີ - ວັດທະນາ
ນ. ຊ່າງໄມ້ (ປ.)
ວັທກີ - ວັດທະກີ - ວັດທະນາ:
ນ. ຊ່າງໄມ້ (ປ.)
ວັທນະ - ວັທນາ
ນ. ຄວາມຈະເລີນ, ຄວາມງອກງາມ (ປ.)
ວັທນະ - ວັທນາ:
ນ. ຄວາມຈະເລີນ, ຄວາມງອກງາມ (ປ.)
ວັນ
1). ນ. ລະຍະເວລາ 12 ຊົ່ວໂມງ ຕັ້ງແຕ່ແຈ້ງ ຮອດຄ່ຳ, ເວລາທີ່ຍັງເຫັນຕາເວັນຢູ່, ເວລາບໍ່ຄ່ຳ, ຕາເວັນພຣະອາທິດ ”ພໍເມື່ອວັນໄສຊ້າຍ ທິນນະກອນກັ້ງຮົ່ມ”; 2). ນ. ປ່າໄມ້, ດົງ (ປ. ວນ); 3). ນ. More…
ວັນ:
1). ນ. ລະຍະເວລາ 12 ຊົ່ວໂມງ ຕັ້ງແຕ່ແຈ້ງ ຮອດຄ່ຳ, ເວລາທີ່ຍັງເຫັນຕາເວັນຢູ່, ເວລາບໍ່ຄ່ຳ, ຕາເວັນພຣະອາທິດ ”ພໍເມື່ອວັນໄສຊ້າຍ ທິນນະກອນກັ້ງຮົ່ມ”; 2). ນ. ປ່າໄມ້, ດົງ (ປ. ວນ); 3). ນ. More…
ວັນນະຄະດີ
ນ. ຫນັງສືທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມຍົກຍ້ອງວ່າດີ, ທາງຫນັງສື, ເຣື່ອງຂອງຫນັງສື.
ວັນນະຄະດີ:
ນ. ຫນັງສືທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມຍົກຍ້ອງວ່າດີ, ທາງຫນັງສື, ເຣື່ອງຂອງຫນັງສື.
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ, ລາວແປລາວ, ລາວແປອັງກິດ ແລະອັງກິດແປລາວ.
  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑