LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?

ກວ ກອ ກະ ກັ ກາ ກຳ ກິ ກີ ກຶ ກື ກຸ ກູ ກົ ກຽ ກ່ ກ້ ກ໊ ກໍ
ຜົນການຊອກຫາ: 28 ໜ້າທີ 1 ຈາກທັງໝົດ 2 ໜ້າ
ກ້ວງ
ນ. ຫອຍແນວນຶ່ງ ຢູ່ທະເລ ຄືຫອຍກີ້ ແຕ່ຫນ່ວຍໃຫຍ່ ກາບຫອຍກ້ວງ ໃຊ້ເປັນເຄື່ອງປະດັບໂຕະ ໄຂ່ຫອຍກ້ວງ ເປັນຫີນ ເອີ້ນວ່າ ໄຂ່ມຸກ ຫລື ມຸກ ມີຣາຄາແພງທໍ່ກັບເພັດ.
ກ້ວຍ
ນ. ພືດມີຜົນຈຳພວກນຶ່ງ ລຳຕົ້ນເປັນກາບຊ້ອນກັນ ໃບໃຫຍ່, ກ້ວຍມີຫລາຍແນວ ຄື: ກ້ວຍກ້ານບຸ່ນ; ກ້ວຍໄຂ່ ຫນ່ວຍນ້ອຍ ສຸກແລ້ວສີເຫລືອງ; ກ້ວຍເຂົາແພະ, ກ້ວຍຄັ່ງ ສຸກແລ້ວເປືອກສີແດງຊ້ຳ; ກ້ວຍງ້າວ ຫນ່ວຍຍາວ More…
ກ້ວຍນ້ອຍ
ນ. ພືດມີດອກແນວນຶ່ງ ໃບຄືໃບກ້ວຍ ດອກສີເຫລືອງແກມແດງ.
ກ້ວຍປ່າ
ນ. ກ້ວຍທີ່ຢູ່ປ່າ.
ກ້ວຍຮ້ອຍຫວີ
ນ. ກ້ວຍແນວນຶ່ງ ມີຫວີດົກກວ່າກ້ວຍອື່ນໆ.
ກ້ວນ
ນ. ປາແນວນຶ່ງ ຕົວຄືປາຄໍ່ ແຕ່ຫົວມົນກວ່າປາຄໍ່.
ກ້ອກ
ອຸ. ສຽງດັງຢ່າງນຶ່ງ ທີ່ດັງຢູ່ໃນຄໍ ດັ່ງສຽງນົກຍາງຮ້ອງ ເປັນຕົ້ນ.
ກ້ອງຂາ
ນ. ເຄື່ອງເອ້ຂາ ທຳດ້ວຍເງິນ ຫລື ຄຳ ເປັນປອກສຳລັບສຸບໃສ່ຂາກິ່ວ ເພື່ອໃຫ້ງາມ.
ກ້ອງເພົາ
ນ. ໄມ້ເຄື່ອງກວຽນ ຢູ່ໃຕ້ເຮືອນກວຽນ ບ່ອນສົ້ນເພົາດ້ານໃນສຸບໃສ່.
ກ້ອງແກ້ງ
ວ. ຈ່ອຍແລະສູງ (ນ້ອງກ້ອງແກ້ງ)
ກ້ອງແຂນ
ນ. ເຄື່ອງເອ້ແຂນ ຢ່າງດຽວກັນກັບກ້ອງຂາ (ປອກແຂນ ກໍວ່າ)
ກ້ອຍ
1 ນ. ອາຫານຢ່າງນຶ່ງ ທຳດ້ວຍຊີ້ນດິບ ຄັ້ນຫມາກສົ້ມ. 2 ນ. ຊື່ນິ້ວມື ແລະນິ້ວຕີນ ທີ່ນ້ອຍ. 3 ວ. ອາການຂອງຜູ່ນ້ອຍ ຫລື ສັດຕົວນ້ອຍ ທີ່ຄ່ອຍລຸກໄປຊ້າໆ. ເກີຍ ນ. ເຊັຍຕ່ຳ, ຊານເຮືອນທາງດ້ານຫນ້າທີ່ມີຫລັງຄາ, More…
ກ້ອດ
ອຸ. ສຽງດັງຢ່າງນຶ່ງ.
ກ້ອນ
ນ. ຂອງທີ່ໂຮມເຂົ້າກັນເປັນຕ່ອນດຽວ, ຫີນທີ່ຕັ້ງພົ້ນຢູ່ກາງນ້ຳ (ເບັດໃສ່ແກ້ງ ແຍງໃສ່ກ້ອນ)
ກ້າ
1 ນ. ຕົ້ນເຂົ້າທີ່ຫວ່ານໄວ້ຖີ່ໆ ສຳລັບຫລົກໄປດຳ, ຫີນ (ພູເຂົາກ້າ). 2 ກ. ເອົາເມັດພືດຜັກຕ່າງໆ ຫວ່ານໄວ້ເພື່ອຫລົກໄປປູກໃຫມ່. 3 ວ. ແຂງ, ບໍ່ຢ້ານ, ກ້າຫານ ວ. ບໍ່ຢ້ານ.
ກ້າກ
ອຸ. ສຽງຮ້ອງດັງໆດ້ວຍຄວາມຕົກໃຈ ຫລື ຮ້າຍ.
ກ້າງ
ນ. ດູດນ້ອຍຂອງປາທີ່ຝັງຢູ່ນຳຊີ້ນ.
ກ້າງປາ
ນ. ຊື່ຕົ້ນໄມ້ແນວນຶ່ງ ໃບນ້ອຍມົນ ຕາມຕົ້ນມີຫນາມ.
ກ້າຍ
ນ. ກ້ວຍແນວຫນ່ວຍໃຫຍ່ໆ.
ກ້ານ
1 ຂວັ້ນໃບໄມ້ທີ່ຍາວໆ, ແກ່ນກາງຂອງໃບໄມ້. 2 ກ. ໄຕ້ໄຟຊອກຫາສັດປ່າ ໃນເວລາກາງຄືນ.
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ, ລາວແປລາວ, ລາວແປອັງກິດ ແລະອັງກິດແປລາວ.
  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑