LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?

ຫອ ຫະ ຫັ ຫາ ຫຳ ຫິ ຫີ ຫຶ ຫື ຫຸ ຫູ ຫົ ຫ່ ຫ້ ຫໍ
ຜົນການຊອກຫາ: 3 ໜ້າທີ 1 ຈາກທັງໝົດ 1 ໜ້າ
ຫັກ
ກ. ພັບ ຫລື ງໍເຂົ້າ ເພື່ອໃຫ້ຂາດຈາກກັນ, ທົບຕ່າວ ຫລ ຫລົບຄືນ, ຫັກມຸກ ນ. ຊື່ກ້ວຍອນວນຶ່ງ ຫນ່ວຍມຸກ ແລະ ສັ້ນ. ຫັກຣາຄາ ກ. ລົດຣາຄາໃຫ້ຫນ້ອຍລົງ.
ຫັກຫນ້າ
ກ. ເຮັດໃຫ້ອາຍ, ຫັກຫລັງ ກ. ປິ້ນເອົາດີແຕ່ໂຕ ໃຫ້ຮ້າຍແກ່ຜູ່ອື່ນທີ່ໄດ້ຮ່ວມຄຶດນຳກັນມາ, ຫັກຫານ ກ. ຫັກເອົາດ້ວຍຄວາມກ້າ, ກ້າຫານ
ຫັງສະ
ນ. ຫົງ (ປ.)
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ, ລາວແປລາວ, ລາວແປອັງກິດ ແລະອັງກິດແປລາວ.
  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑