LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?

ຫອ ຫະ ຫັ ຫາ ຫຳ ຫິ ຫີ ຫຶ ຫື ຫຸ ຫູ ຫົ ຫ່ ຫ້ ຫໍ
ຜົນການຊອກຫາ: 6 ໜ້າທີ 1 ຈາກທັງໝົດ 1 ໜ້າ
ຫາ
ກ. ຊອກ, ສືບ, ຄົ້ນ, ສແວງ, ພຍາຍາມໃຫ້ພໍ້, ເຫັນ, ຢາມ, ດັ່ງ ໄປຫາ ມາຫາ
ຫາກ
ກ. ເປັນກິຣິຍານຸໂຍກ ແປວ່າ ຄວນ ເພີງ ດັ່ງກ່າວວ່າ ອັນຊາວບ້ານຫາກຕິຕຽນ. ວ. ຈາກ, ແຍກອອກໄປ ດັ່ງ ຕ່າງຫາກ, ສັນ, ຖ້າ, ແມ່ນ.
ຫາງ
1). ນ. ສ່ວນທ້າຍແຫ່ງລຳຄີງຂອງສັດ ຕໍ່ກົ້ນອອກໄປ, ຂົນແຫ່ງສັດຈຳພວກນົກ ທີ່ຢູ່ສ່ວນກົ້ນ, 2). ສ່ວນຍາວທີ່ຕໍ່ລຳຄີງອອກໄປ ດັ່ງ ຫາງບັ້ງໄຟ, ຫາງໂຕຫນັງສື, ສ່ວນເສດທີ່ເອົາຂອງດີອອກ ແລ້ວ ດັ່ງ ຫາງກະທິ
ຫາງເສືອ
1).ນ. ເຄື່ອງເອົາທ້າຍເຮືອໃຫຍ່, ໄມ້ຂັດທ້າຍເຮືອໃຫຍ່; 2). ນ. ຊື່ຂອງຢ່າງນຶ່ງ ສີແດງເປັນຝຸ່ນ ຫລື ເປັນກ້ອນ ໃຊ້ເຮັດຢາ ຫລື ທາສິ່ງຂອງ ເອີ້ນ ນ້ຳຫາງ
ຫາຍນະ - ຫາຍະນະ
ນ. ຄວາມເສື່ອມສູນ, ຄວາມຈິບຫາຍ (ປ. ຫາຍນະ)
ຫາລື
ກ. ຂໍຄວາມເຫັນ ຫລື ຄວາມຮູ້ນຳຜູ່ອື່ນ
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ, ລາວແປລາວ, ລາວແປອັງກິດ ແລະອັງກິດແປລາວ.
  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑