LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?

ຫອ ຫະ ຫັ ຫາ ຫຳ ຫິ ຫີ ຫຶ ຫື ຫຸ ຫູ ຫົ ຫ່ ຫ້ ຫໍ
ຜົນການຊອກຫາ: 8 ໜ້າທີ 1 ຈາກທັງໝົດ 1 ໜ້າ
ຫິຕະ
ນ. ປະໂຍກ, ຄວາມອຸດຫນູນຊ່ວຍເຫລືອ (ປ.)
ຫິຕະນຸຫິຕະປໂຍດ - ຫິຕະນຸຫິຕະປະໂຫຍດ
ນ. ປໂຍດນ້ອຍໃຫຍ່ທັງຫລາຍ (ປ.)
ຫິມະ
ນ. ຫມອກ, ຄວາມຫນາວ, ຄວາມເຢັນ, ຣະດູຫນາວ (ປ.)
ຫິມະລັຍ - ຫິມະໄລ
ນ. ທີ່ຢູ່ຂອງນ້ຳຫມອກ, ຊື່ພູໃຫຍ່ທີ່ຢູ່ທາງທິດເຫນືອຂອງປະເທດອິນເດຍ
ຫິມະວັນ - ຫິມະພານ
ນ. ປ່ານ້ຳຫມອກ
ຫິຣັນ ຫິລັນ
ນ. ເງິນ (ສ. ຫະຣັນຍະ)
ຫິຣັນຍະບັດ - ຫິລັນຍະບັດ
ນ. ແຜ່ນເງິນທີ່ຂຽນຊື່ພຣະພິກຂຸຜູ່ໄດ້ຮັບເຖຣາພິເສກ, ຫລາບເງິນ (ສ.)
ຫິໂຕປະເທດ
ນ. ຫລັກອ້າງອັນເປັນປໂຍດ, ຫນັງສືນິທານສຸພາສິດທີ່ອ້າງເອື່ອຍແຕ່ສິ່ງທີ່ມີປະໂຫຍດ (ປ.)
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ, ລາວແປລາວ, ລາວແປອັງກິດ ແລະອັງກິດແປລາວ.
  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑