LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?

ຫອ ຫະ ຫັ ຫາ ຫຳ ຫິ ຫີ ຫຶ ຫື ຫຸ ຫູ ຫົ ຫ່ ຫ້ ຫໍ
ຜົນການຊອກຫາ: 10 ໜ້າທີ 1 ຈາກທັງໝົດ 1 ໜ້າ
ຫູ
ນ. ອະວັຍວະສຳລັບຟັງສຽງ, ສ່ວນແຫ່ງສິ່ງຂອງທີ່ເຮັດໄວ້ສຳລັບຫິ້ວ, ແຂວນ ຫລື ຣູດ ດັ່ງ ຫູຫມໍ້ ເປັນຕົ້ນ.
ຫູກ
ນ. ເຄື່ອງຕ່ຳແຜ່ນແພ ທັງຟືມ ແລະ ເສັ້ນໄຫມ ຫລື ຝ້າຍ
ຫູກວາງ
ນ. ຊື່ຕົ້ນໄມ້ແນວນຶ່ງ ໃບໃຫຍ່ຄືຫູກວາງ ມີງ່າຕາກອອກ
ຫູກະຕ່າຍ
ນ. ຜ້າຜູກຄໍ ຄ້າຍຄື ຫູກະຕ່າຍ
ຫູຊ້າງ
ນ. ຊື່ເຂົ້າຫນົມແນວນຶ່ງ ເຮັດເປັນແຜ່ນບາງໆ ຂາງໄຟ, ຊື່ໄມ້ເຄືອແນວນຶ່ງໃບມົນຄືຫູຊ້າງ
ຫູຮາ
ນ. ໝໍເບີ່ງເລີກຍາມ, ໝໍທວາຍ, ຜູ່ຊຳນານໃນທາງດາລາສາດ (ປ. ໂຫຣາ)
ຫູເສືອ
ນ. ຊື່ຜັກແນວນຶ່ງ ຄືຫູຂອງເສືອ ໃບຫນາ ແລະ ຜ່ອຍ ກິ່ນຂິວ
ຫູ່
ວ. ຫຍຸ້ງເຂົາ, ຫຍໍ່
ຫູໜວກ
ນ. ຫູທີ່ພິການ ບໍ່ໄດ້ຍິນສຽງ
ຫູໜູ
ນ. ຊື່ເຫັດແນວນຶ່ງ ເກີດຕາມຂອນໄມ້ ສີມຸມ ເປັນຫນັງ ຄືຫູຫນູ
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ, ລາວແປລາວ, ລາວແປອັງກິດ ແລະອັງກິດແປລາວ.
  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑