LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ ເພື່ອຄົນລາວ.
ເກີດເປັນຄົນລາວ ຈົ່ງຮູ້ໃຊ້ພາສາລາວ ເຮົາຄົນລາວຖ້າບໍ່ໃຊ້ພາສາລາວ ແລ້ວຄົນຜູ່ໃດຈະມາໃຊ້ ພາສາເຮົາ?

ເກ ເທ ເຜ ເວ ເສ ເຫ
ຜົນການຊອກຫາ: 158 ໜ້າທີ 8 ຈາກທັງໝົດ 8 ໜ້າ
ເວົ້າ:
ວ. ປາກ, ຈາຣະຈາ, ວ. ເປັນໂກນ, ເປັນໂໝ້ງ
ເວໄນ:
ນ. ຜູ່ຄວນແນະນຳສັງສອນ, ຜູ່ຄວນໄດ້ (ປ. ເວເນຍຍະ)
ເສມຫະ
ນ. ນ້ຳລາຍແຂ້ນເປັນກ້ອນຢູ່ໃນຄໍ, ຂີ້ເທີ່ (ປ.)
ເສີມ
ກ. ຕື່ມ (ສົ່ງເສີມ)
ເສ່ວເຫລ່ວ
ວ. ບໍ່ທ່ຽງ, ບໍ່ງາມ.
ເສ້ວເລ້ວ
(ຄືກັນກັບ ເສ່ວເຫລ່ວ)
ເຫມະ
ນ. ໝອກ, ລະດູຫນາວ, ເຫມະກາ ນ. ລະດູຫນາວ (ປ.)
ເຫມັນຕະ - ເຫມັນຕາ
ນ. ລະດູໜາວ
ເຫັນ
ກ. ອາການຂອງຕາທີ່ພໍ້ຮູບ, ເບີ່ງດ້ວຍຕາ, ເຂົ້າໃຈ, ຄຶດຮູ້, ເຫັນແກ່, ກ. ຄຶດເຫັນຂ້ອນໄປທາງໃດທາງນຶ່ງ, ເຫັນແກ່ຫນ້າ, ກ. ອຳອຽງໃນຄົນທີ່ຕົນຮັກໝາຍຈຳເພາະຄົນ, ເຫັນໃຈ, ກ. ຄຶດຮູ້ໃຈ, ຄຶດເອົາໃຈ.
ເຫັ້ຍ
ນ. ສັດແນວນຶ່ງມີສີ່ຕີນ ໂຕຄືແລນ ຫລື ແຂ້ ແຕ່ໃຫຍ່ກວ່າແລນ ແລະ ນ້ອຍກວ່າແຂ້, ຢູ່ນ້ຳ ແລະ ບົກກໍໄດ້
ເຫາະ
ກ. ໄປໃນອາກາດ, ລອຍໄປໃນອາກາດດ້ວນກຳລັງ ໂດຍບໍ່ໃຊ້ປີກກວັກ
ເຫາະຫ່ອນ
ວ. ໄປໆມາໆຢູ່ຍ່ອນເກົ່າ
ເຫິ - ເຫີ
ວ. ເປັນຄຳຂານຕອບ ເມື່ອມີຜູ່ຮ້ອງຫາ (ເປັນຄຳບໍ່ສຸພາບ)
ເຫີ່
ວ. ນິຍົມນຳຫລາຍ, ຫລົງໄຫລນຳ
ເຫືອກ
ນ. ເພດານປາກເບື້ອງເທິງ, ພື້ນປາກເບື້ອງເທິງ
ເຫື່ອ
ນ້ຳທີ່ໄຫລຊືມອອກຕາມຜິວຫນັງ ເມື່ອມີຄວາມຮ້ອນ
ເຫົາ
ນ. ສັດນ້ອຍໆແນວນຶ່ງອາສັຍຢູ່ຫົວຄົນ ຫລື ຕາມ ຕົນໂຕຂອງຄວາຍ ກິນເລືອດເປັນອາຫານ
ເຫົ່າ
1). ກ. ຫມາເຮັດສຽງໃຫ້ດັງຢ່າງນຶ່ງ ເມື່ອເຫັນຄົນ ຫລືສັດ ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າຂອງໄດ້ຍິນ; 2). ນ. ງູທີ່ມີພິດ ຈຳພວກນຶ່ງ ມີຫລາຍແນວ: ເຫົ່າຄໍຄຳ, ເຫົ່າປວກ, ເຫົ່າຈອງ, ເຫົ່າຟານ, ເຫົ່າຫ້ອມ ຫລື ເຫົ່າຫມໍ້, ເຫົ່ານ້ຳ More…
ວັຈນານຸກົມພາສາລາວ ໂດຍ ມະຫາສິລາ ວີຣະວົງສ໌ LaoDictionary.net | ວັດຈະນານຸກົມພາສາລາວ, ລາວແປລາວ, ລາວແປອັງກິດ ແລະອັງກິດແປລາວ.
  ຄວາມເປັນມາ໑໐ ອັນດັບສົ່ງຄຳຕິຊົມເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ ຂຶ້ນເທິງສຸດ
© ໒໐໐໙ - ໒໐໑໐ LaoDictionary.net XHTML | CSS ລະບົບຄຳສັບໂດຍ Glossword ໑.໘.໑໑